Nacházíte se zde: Úvod > Ostatní pracoviště > Provozně technické oddělení > Aktuality > JU - BEZ BARIÉR: Upozornění a informace pro studenty a zaměstnance ZSF JU o stanovených bezpečnostních opatřeních ve dnech 1. července 2020 – 30. září 2021

JU - BEZ BARIÉR: Upozornění a informace pro studenty a zaměstnance ZSF JU o stanovených bezpečnostních opatřeních ve dnech 1. července 2020 – 30. září 2021

Sdělení pro studenty i zaměstnance (16.6.2020 - 30.9.2021)

JU - BEZ BARIÉR: Upozornění a informace pro studenty a zaměstnance ZSF JU o stanovených bezpečnostních opatřeních ve dnech 1. července 2020 – 30. září 2021

Stanovená bezpečnostní opatření pro zaměstnance, studenty a návštěvníky budovy Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Boreckého 1167/27, České Budějovice

Zákaz vstupu zaměstnanců, studentů a návštěvníků ZSF do prostorů označených jako ohrožený prostor s nebezpečím pádu materiálu, které jsou trvale zabezpečeny proti vstupu nepovolaných nápisem „Nepovolaným vstup zakázán“.   Zabezpečení  prostorů, kde se pracuje,  musí být pravidelně ze strany firmy kontrolováno!

V případě mimořádné potřeby pohybu/průchodu zaměstnance ZSF  v místnostech, kde  se  pracuje, je nezbytné mít doprovod odpovědného zástupce firmy a řídit se jeho pokyny (bez souhlasu odpovědného zástupce firmy nesmí zaměstnanec ZSF na staveniště vstupovat). Zaměstnanec ZSF je vždy povinen se před vstupem na staveniště informovat se o rizicích na staveništi, po celou dobu pohybu na staveništi se řídí pokyny zástupce firmy!

  • Návštěvník, student, zaměstnanec ZSF  nesmí vstupovat na vymezené a označené pracoviště,
  • Návštěvník, student, zaměstnanec  ZSF   se nesmí  pohybovat v nebezpečném prostoru  technického zařízení, přístroje a nářadí,
  • Návštěvník, student, zaměstnanec  ZSF  nesmí vylézat a pohybovat se po žádné  dočasné  stavební konstrukci – lešení,
  • Návštěvník, student, zaměstnanec ZSF  nesmí vstupovat za provizorní  ohraničení.
  • Návštěvník, student, zaměstnanec  ZSF  je povinen dodržovat značky zákazu a výstražné značky  umístěné okolo prostoru pracoviště. 

 

Informace o základních rizicích stavby ve vztahu k zaměstnancům, studentům a návštěvníkům  ZSF:

1. Pracoviště:  nebezpečím pádu materiálu.

2. Práce s nářadím: práce a pohyb osob v nebezpečném prostoru nářadí úlet - opracovávaného materiálu, hluk , prašnost.

 

Další bezpečnostní opatření:

Je zakázáno rozebírat či jinak odstraňovat bezpečnostní zařízení stavby, (ohraničení, bezpečnostní značky, výstražné pásky apod.). Dále se nesmí vstupovat do vyhrazeného nebezpečného prostoru pod místy, kde se pracuje - hrozí zde zasažení padajícím předmětem.

Je nutno dbát zvýšené pozornosti při pohybu v blízkosti pracovníků firmy přenášejících různá břemena.

V prostorách ZSF  je zakázáno vstupovat na uskladněný materiál a do jeho blízkosti.

V případě úrazu je povinen každý poskytnout první pomoc, pokud tím nehrozí svoje zdraví nebo život. V případě úrazu neprodleně volejte


Zdravotnickou záchrannou službu Jč. kraje, tel. 155, 387 762 114.