Nacházíte se zde: Úvod > Věda a výzkum

Aktuality


 Věda a výzkum na Zdravotně sociální fakultě JU

Zdravotně sociální fakulta se zaměřuje na vzdělávání, výzkum a vývoj v oblasti zdraví a jeho propojení se sociální oblastí. Jejím cílem je provázat základní výzkum s výzkumem aplikovaným, tzn., nejedná se „pouze“ o zkoumání reality, která nás obklopuje, ale též o to, jak tyto poznatky převést a využít v praxi. Výsledky vědecké činnosti jsou patrné v rámci publikačních výstupů, konferencí, odborných seminářů a také dlouholeté spolupráce s neziskovým a státním sektorem, který je orientován na přímou práci s lidmi.

Grantové výsledky odráží snahu Zdravotně sociální fakulty realizovat výzkumné záměry prostřednictvím grantových přihlášek v relevantních oborech a soutěžích. Díky provázanosti zdravotní a sociální oblasti je možné realizovat vědu – jak v oblasti základního výzkumu, tak i aplikovaného.  O této skutečnosti svědčí publikační výstupy v časopisech s impakt faktorem, databázovaných a recenzovaných časopisech. Fakulta též podporuje vydávání vědeckých monografií, které obsahují původní vědecké výsledky. Relevantní publikační výstupy jsou zasílány do Rejstříku informací o výsledcích (zkr. RIV).

Tematicky se vědečtí pracovníci na ZSF JU věnují:

 • Ošetřovatelství a porodní asistence
 • Problematice sociální práce
 • Sociálním determinantám zdraví
 • Speciální pedagogice a psychologii
 • Radiologii, toxikologii a ochraně obyvatelstva
 • Právu a ekonomice
 • Laboratorním metodám a informačním systémům
 • Veřejnému a sociálnímu zdraví i zdravotnictví


Některé vybrané řešené granty v průběhu posledních pěti let 

 1.  Využití koncepčních modelů v klinické a komunitní praxi. Projekt GA JU. Doba řešení 2015 - 2017. Hlavní řešitelka prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
 2. Koordinovaná rehabilitace u pacientů s poškozením mozku. Projekt GA JU. Doba řešení 2016 - 2018. Hlavní řešitelka doc. Mgr. et Mgr. Jitka Vacková, Ph.D.
 3. Životní styl žen v privátním sex byznysu a jejich (sebe)reflexe. Projekt GA JU. Doba řešení 2016 - 2018. Hlavní řešitelka doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D.
 4. Struktura a dynamika organokovových komplexů v biologickém prostředí. Projekt GA ČR. Doba řešení 2016 - 2018. Hlavní řešitel Mgr. Zdeněk Chval, Ph.D.
 5. Intervenční postupy v preventivní kardiologii. Projekt AZV. Doba řešení 2015 - 2018. Hlavní řešitelka prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
 6. Analýza faktorů ovlivňujících riziko pádů - možnosti zapojení sester a farmaceutů do minimalizace tohoto rizika. Projekt AZV. Doba řešení 2016 - 2019. Hlavní řešitelka prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
 7. Náhradní mateřství v ČR: právní, psychosociální a etická analýza. Projekt GA ČR. Doba řešení 2017 - 2019. Hlavní řešitelka doc. Ing. Hana Konečná, Ph.D.
 8. Zdravotní gramotnost u vybraných skupin obyvatelstva Jihočeského kraje. Projekt RVO. Doba řešení 2016 - 2018. Hlavní řešitelka doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D.