Nacházíte se zde: Úvod > Věda a výzkum > Doktorské studium > Přijímací řízení DSP 2019/2020 > Vypsaná témata disertačních prací pro uchazeče o DSP Ošetřovatelství

Vypsaná témata disertačních prací pro uchazeče o DSP Ošetřovatelství

Vypsaná témata disertačních prací pro studijní program: OŠETŘOVATELSTVÍ pro akademický rok  2019/2020


 

ŠkolitelTéma disertační práceKontakt na školitelevolné téma /obsazené téma
doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D. Role pacienta jako partnera v programu bezpečné péče bartlova@zsf.jcu.cz
doc. PhDr. Sylva Bártlová, Ph.D. Význam práce sestry v podpoře zdraví a prevenci nemocí bartlova@zsf.jcu.cz
prof. MUDr. Eva Topinková, Ph.D. Syndrom seniorské křehkosti a jeho management v ošetřovatelské praxi Eva.Topinkova@vfn.cz
doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. Socioekonomické dopady nehojících se ran apokorna@med.muni.cz obsazeno
doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. Implementace NIC a NOC v oblasti prevence porušení psychosociálních potřeb při ošetřovatelské péči treslova@zsf.jcu.cz
doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. Adaptační process jako motivační nástroj pro udržení kvalifikovaných sester v praxi treslova@zsf.jcu.cz obsazeno
doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. Vzájemný vztah absolventek ošetřovatelství a ošetřovatelského týmu v procesu zajištění kvalitní péče treslova@zsf.jcu.cz
doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D. Karierní růst a práce s ošetřovatelským týmem ve prospěch poskytované péče treslova@zsf.jcu.cz
doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D. Diabetes mellitus 1. typu – možnosti působení sester na změnu životního stylu dítěte brabcova@zsf.jcu.cz
doc. Ing. Iva Brabcová, Ph.D. Role sestry v péči o dítě s vrozeným srdečním onemocněním brabcova@zsf.jcu.cz