Nacházíte se zde: Úvod > Věda a výzkum > Grantová činnost > Projekty v současnosti řešené na ZSF JU

Projekty v současnosti řešené na ZSF JU

Agentura

Název projektu

Řešitel

za ZSF JU

Doba řešení

 

 

 

 

GA ČR

Náhradní mateřství v ČR: právní, psychosociální a etická analýza

H. Konečná

2017 - 2019

AZV

Analýza faktorů ovlivňujících riziko pádů - možnosti zapojení sester a farmaceutů do minimalizace tohoto rizika

V. Tóthová

2016 - 2019

GA JU

Využití měřících nástrojů v ošetřovatelství

V. Tóthová

2018 - 2020

GA JU 

Vybrané aspekty managementu sociální práce

J. Vacková

2019 - 2021

GA JU 

Význam edukace pro péči o pacienty s kardiologickými implantabilními elektronickými přístroji s možností dálkového sledování

I. Šafaříková

2019 - 2020

TA ČR ÉTA

Model péče o seniory v pobytových zařízeních v konceptu třístupňového bydlení

D. Dvořáčková

2018 - 2020

AZV

Vliv znečištěného ovzduší na nemocnost dětí

R. Šrám

2018 - 2021

INTER-COST

Sociální vyloučení u seniorů 65+ žijících v domácím prostředí v České republice

L. Motlová

2018 - 2020

TA ČR ÉTA

Standardizace testu Woodcock-Johnson IV pro populaci romských dětí

A. Kajanová

2019 - 2021