Nacházíte se zde: Úvod > Věda a výzkum > Habilitace a profesury

Oznámení o konání habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ZSF JU


ZSF JU má akreditováno habilitační právo v oboru Ošetřovatelství a v oboru Zdravotně sociální péče. Řízení ke jmenování profesorem je na ZSF JU akreditováno v oboru Ošetřovatelství.

Habilitační práce se zveřejňují nejméně 5 pracovních dnů před konáním obhajoby ve Studovně Akademické knihovny Vltava (J. Boreckého 27, 370 11 České Budějovice).


Opatření děkanky ZSF JU č. 8/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ZSF JU

Poplatky za habilitační a jmenovací řízení na ZSF JU

_________________________________________________________


Oznámení o konání habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem


Řízení ke jmenování profesorem na ZSF JU

obor : Ošetřovatelství

Zveřejnění údajů podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v roce 2017

jméno

pracoviště

obor

zahájení řízení

ukončení řízení

 

 

 

 Habilitační řízení na ZSF JU

 obory : Ošetřovatelství

              Zdravotně sociální péče

 Zveřejnění údajů podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ( zákon o vysokých školách) v roce 2017

jméno

pracoviště

obor

zahájení řízení

ukončení řízení

PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd Ošetřovatelství 5. 10. 2016

4. 4. 2017

PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.

Zdravotně sociální fakulta JU Ošetřovatelství 4. 4. 2017

10. 10. 2017 

Petra Mandysová, MSN, Ph.D.

Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice Ošetřovatelství 10.10.2017