Nacházíte se zde: Úvod > Věda a výzkum > Habilitace a profesury

Oznámení o konání habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

ZSF JU má akreditováno habilitační právo v oboru Ošetřovatelství a v oboru Zdravotně sociální péče. Řízení ke jmenování profesorem je na ZSF JU akreditováno v oboru Ošetřovatelství.

Habilitační práce se zveřejňují nejméně 5 pracovních dnů před konáním obhajoby ve Studovně Akademické knihovny Vltava (J. Boreckého 27, 370 11 České Budějovice).


 Oznámení o konání habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Řízení ke jmenování profesorem na ZSF JU, obor : Ošetřovatelství

Zveřejnění údajů podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v roce 2017

jméno

pracoviště

obor

zahájení řízení

ukončení řízení

 

 

 

 Habilitační řízení na ZSF JU

 obory : Ošetřovatelství

              Zdravotně sociální péče

 Zveřejnění údajů podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ( zákon o vysokých školách) v roce 2017

jméno

pracoviště

obor

zahájení řízení

ukončení řízení

 PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd Ošetřovatelství 5. 10. 2016

4. 4. 2017

PhDr. Marie Trešlová, Ph.D.

Zdravotně sociální fakulta JU Ošetřovatelství 4. 4. 2017