Nacházíte se zde: Úvod > Věda a výzkum > Habilitace a profesury

Oznámení o konání habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ZSF JU


ZSF JU má akreditováno habilitační právo v oboru Ošetřovatelství a v oboru Zdravotně sociální péče. Řízení ke jmenování profesorem je na ZSF JU akreditováno v oboru Ošetřovatelství.

Habilitační práce se zveřejňují nejméně 5 pracovních dnů před konáním obhajoby ve Studovně Akademické knihovny Vltava (J. Boreckého 27, 370 11 České Budějovice).


Opatření děkanky ZSF JU č. 8/2015 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na ZSF JU

Poplatky za habilitační a jmenovací řízení na ZSF JU

_________________________________________________________


Oznámení o konání habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem


Řízení ke jmenování profesorem na ZSF JU

obor : Ošetřovatelství

Zveřejnění údajů podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v roce 2019

jménopracovištěoborzahájení řízeníukončení řízení
doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. LF MU Brno Ošetřovatelství 10. 4. 2018 23. 5. 2019

 

 Habilitační řízení na ZSF JU

 obory : Ošetřovatelství

              Zdravotně sociální péče

 Zveřejnění údajů podle § 75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ( zákon o vysokých školách) v roce 2019

jméno

pracoviště

obor

zahájení řízení

ukončení řízení

PhDr. Andrea

Solgajová, PhD.

Fakulta sociálnych vied

a zdravotníctva, UKF v Nitre


Ošetřovatelství

16. 4. 2019


8. 10. 2019 obhájeno na

VR ZSF JU,

od 1. 12. 2019 jmenování docentkou