Nacházíte se zde: Úvod > Vzdělávání a studium > Studijní programy, obory a kurzy

Studijní programy, obory a kurzy

Seznam  akreditovaných  studijních programů na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 

 

Kód studijního programu (STUD PROG)1

Název studijního programu

Kód studijního oboru

Název studijního oboru

Standardní doba studia v akademických rocích

Forma studia2)

Rigorózní řízení

 

 

 

 

B

M, MN

P

FS

 

B 2825

Ochrana obyvatelstva

2804R003

Ochrana obyvatelstva se zaměřením na chemické, biologické, radiologické a jaderné noxy a výbušniny

3

 

 

PK

 

B 5341

Nursing

5341R009

Nurse

3

 

 

PKA 3)

 

B 5341

Ošetřovatelství

5341R009

Všeobecná sestra

3

 

 

PK

 

B 5342

Rehabilitace

5342R014

Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

3

 

 

PK

 

B 5345

Specializace ve zdravotnictví

5345R010

Radiologický asistent

3

 

 

PK

 

 

 

5345R020

Zdravotní laborant

3

 

 

PK

 

 

 

5345R021

Zdravotnický záchranář

3

 

 

P

 

 

 

5342R004

Fyzioterapie

3

 

 

P

 

 

 

5345R027

Nutriční terapeut

3

 

 

P

 

B5347

Veřejné zdravotnictví

5345R006

Ochrana veřejného zdraví

3

 

 

P

 

B 5349

Porodní asistence

5341R007

Porodní asistentka

3

 

 

PK

 

B 6731

Sociální politika a sociální práce

6731R023

Sociální práce ve veřejné správě

3

 

 

PK

 

B 7506

Speciální pedagogika

7506R002

Speciální pedagogika

3

 

 

P

 

 

 

7506R003

Speciální pedagogika – vychovatelství

3

 

 

PK

 

N 2825

Ochrana obyvatelstva

2804T004

Civilní nouzová připravenost

 

2

 

PK

 

 

 

 

N 5341

Ošetřovatelství

5341T014

Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech

 

2

 

PK

PhDr.

N 5342

Rehabilitace

5342T014

Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory

 

2

 

PK

PhDr.

N5347

Veřejné zdravotnictví

5346T008

Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

 

 

2

 

P

 

P 5341

Ošetřovatelství

-

-

 

 

3

PK

 

P 5342

Rehabilitace

-

-

 

 

4

PK

 

P 5345

Specializace ve zdravotnictví

5345V009

Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů

 

 

3

PK

 

 

1) B – bakalářský studijní program, N – magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program, M – magisterský studijní program, P – doktorský studijní program

2) P – prezenční forma studia, D – distanční forma studia, K – kombinovaná forma studia

3) obor odakreditovaný v anglickém jazyce

 

 

Zpracováno ke dni: 27.2.2014