Nacházíte se zde: Úvod > Zahraniční vztahy > Informace pro zaměstnance fakulty > Zahraniční cesty > Krok za krokem Erasmus+ 2017/2018

Krok za krokem Erasmus+ 2017/2018

  Před výjezdem

V dostatečném předstihu (doporučujeme měsíc před odjezdem) je nutné s partnerskou institucí domluvit přesný termín pobytu a harmonogram přednášek a současně s tím vykorespondovat potvrzení formuláře Mobility agreement - teaching (Smlouva o výuce) nebo Mobility agreement-training (Smlouva o školení).

 Dále je potřeba vyplnit Cestovní příkaz pro zahraniční pracovní cestu a zaslat na zahr@zsf.jcu.cz.

Následně obdržíte Účastnickou smlouvu pro mobilitu zaměstnanců. Po podpisu smlouvy si vyřizujete případnou zálohu na Ekonomickém oddělení rektorátu.


  • Délka pobytu v zahraničí

Finanční podpora se poskytuje na oprávněné aktivity, které se uskuteční mezi 1. 7. 2016 a 30. 9. 2018.

Doba trvání výuky nebo školení odpovídá minimálně 2 dnům maximálně 2 měsícům bez doby cestování. Výuka však musí trvat minimálně 8 hodin za týden nebo kratší dobu. (tzn. minimálně 2 dny a 8 hodin výuky)

Upozorňujeme na nutnost dodržování termínů a způsobu dopravy určeného zaměstnavatelem, které jsou uvedeny v žádosti o povolení pracovní cesty. Pracovní cestu nelze zahájit v pátek, v sobotu lze pouze v případě, že se jedná o vzdálené místo pobytu a část neděle bude využita na odpočinek po cestě. V tomto případě je nutné podat písemně vysvětlení. Stejně tak by poslední den pobytu měla být nejpozději sobota. Toto je nutné zohlednit již při vyplňování všech dokumentů !

  • Vyplacení zálohy

Jakmile obdržíme všechny dokumenty řádně vyplněné a podepsané, automaticky předáváme „Žádost o povolení cesty do zahraniční a vyplacení zálohy a cestu“ a „Cestovní příkaz pro zahraniční pracovní cestu“ na ekonomické oddělení. Současně Vás o předání dokumentů pedagoga informujeme. Záloha na cestu Vám může být vyplacena nejdříve 14 dní před odjezdem. Zároveň si také domluví způsob převzetí peněz (šek, převod na účet) a v případě šeku také měnu, ve které bude chtít peníze vyplatit. Výše denních sazeb Erasmus+ naleznete zde.


Po návratu

Po návratu z cesty ze zahraničí je nutné do 10 dnů odevzdat na zahraniční oddělení Rektorátu  Potvrzení o délce pobytu a kopie na zahr@zsf.jcu.cz. Současně doložit na ekonomické oddělení Rektorátu JU originál doklady o zaplacení související s pobytem zahraničí, na základě kterých bude zpracován cestovní příkaz.