Nacházíte se zde: Úvod

ZSF

Uchazeči: pravidla přijímacího řízení

Dodatek č.1 k Opatření děkanky ZSF č. 16/2017

Studentská vědecká odborová činnost (SVOČ)

Opatření děkanky ZSF JU č. 19/2016- dodatek č.1

k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce

Opatření děkanky ZSF JU č. 20/2016 - dodatek č.1

k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 do bakalářských studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce

Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2016

Podmínky zprostředkování nostrifikace maturitního vysvědčení vydaného v zahraničí pro uchazeče o studium anglického oboru Nurse