Nacházíte se zde: Úvod > Members > doskon's Home

Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D.

Mgr. et Mgr. Ondřej Doskočil, Th.D.

Funkce:

 • Zástupce vedoucího katedry

Pedagogická hodnost:

Odborný asistent

Kontakt:

e-mail: doskocil@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 389 037 653; Skype: Ondřej Doskočil
Adresa:
J. Boreckého 27,
370 11 České Budějovice

Místnost: 318

Konzultační hodiny:

 • Dle individuální dohody.

Curriculum vitae:

 • 1977-1996: Narozen v Hradci Králové, základní a gymnaziální vzdělání tamtéž.
 • 1996-2003: Jihočeská univerzita v ČB, Pedagogická fakulta, Učitelství latiny a dějepisu (Mgr.); Teologická fakulta, Učitelství náboženství a etiky (Mgr.)
 • 2003-2010: Jihočeská univerzita v ČB, Teologická fakulta, Teologická antropologie a etika (Th.D.)
 • 2002-2005: Střední a Vyšší zdravotnická škola v ČB, učitel latiny, dějepisu a občanské nauky (vedlejší prac.poměr)
 • 2001-doposud: Jihočeská univerzita v ČB, Zdravotně sociální fakulta, odborný asistent
 • 2007-doposud: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Bioetika (doktorské studium)

Současné odborné zaměření:

 • Latina v odborném zdravotnickém názvosloví.
 • Filozofické, etické a náboženské aspekty pomáhajících profesí.
 • Raně křesťanská latinská literatura - vztah kultury a náboženství.

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

 • Člen řešitelského kolektivu: Etické aspekty regulace klinického výzkumu a role etických komisí v České republice. GAČR 406/07/0257, 2007-2009, hl. řešitel: doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.

Osobní zájmy:

 • Sapias, vina liques, et spatio brevi spem longam reseces. Dum loquimur, fugerit invida aetas: Carpe diem, quam minimum credula postero. (Horatius, Carmina I,11)