Nacházíte se zde: Úvod > Members > havranko's Home

Mgr. Renata Havránková, Ph.D.

Pedagogická hodnost:

Odborný asistent

Kontakt:

e-mail: havranko@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 389 037 592
Adresa:
Nemocnice České Budějovice, a.s. horní areál, B. Němcové 54, pavilon H,
370 01 České Budějovice

Místnost: 2. patro č. 02 022

Konzultační hodiny:

 • úterý: 9,00 - 11,00
 • středa: 12,00 - 14,00
 • kombinované studium: pátek, sobota po předchozí domluvě

Curriculum vitae:

 • 2001 ukončeno studium na ZSF JU, obor Radiologický asistent
 • 2001 - 2002 asistent ZSF JU
 • 2002 - dosud odborný asistent ZSF JU
 • 2008 - Ph.D. v oboru Vojenská radiobiologie na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové

Současné odborné zaměření:

 • Členství ve vědeckých společnostech:
 • Společnost pro radiobiologii a krizové plánování ČLS JEP

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

 • Řešitel
 • *
 • Havránková, R., Koc, J., Tomášek, M.: Stanovení kritérií možnosti využití elektronické osobní dozimetrie při posuzování radiační zátěže pracovníků se zdroji ionizujícího záření. Grantová agentura ZSF JU 04/04. ZSF JU České Budějovice, 2004 - 2005.
 • Havránková, R., Navrátil, L., Hromada, M., Kudlák, A., Horák, J., Hruška, J.: Učebna pro výuku krizového managementu. Grantový projekt FRVŠ 295/2007, ZSF JU České Budějovice, 2007
 • *
 • Účast v řešitelském kolektivu
 • *
 • Navrátil, L., Dylevský, I., Kuna, P., Havránková, R., Pilecká, N., Scheinost, O., Škopek, J.: Inovace bakalářského studijního programu „Aplikovaná radiobiologie a toxikologie“. Grantový projekt FRVŠ 1903/2003, ZSF JU České Budějovice, 2003.
 • Navrátil, L., Pilecká, N., Kuna, P., Havránková, R., Škopek, J.: Inovace magisterského studijního oboru „Krizová radiologie a toxikologie“. Grantový projekt FRVŠ 471/2005, ZSF JU České Budějovice, 2005.
 • Navrátil, L., Havránková, R., Hruška, J.: Krizové řízení. Rozvojový projekt 37-119/2006/1. Celoživotní vzdělávání v rámci zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity.
 • Singer, J., Navrátil, L., Kuna, P., Havránková, R., Koc, J.: Výuková laboratoř osobní dozimetrie. Grantový projekt FRVŠ 218/2006, ZSF JU České Budějovice, 2006.
 • Zölzer, F., F. Skalická, Z., Havránková, R., Hon, Z., Navrátil, L., Rosina, J., Škopek, J.: „Biologická dozimetrie pro osoby profesně vystavené záření alfa“. Projekt v NPVII MŠMT 2B08001, 2008-2011.
 • Navrátil, L., Havránková, R., F. Skalická, Z., Kubeš, J., Halaška, J., Sabol, J., Navrátil, V.: Edukační materiál pro výuku předmětů se zaměřením na mechanizmy účinků ionizujícího záření“. Grantový projekt FRVŠ 2/2010, ZSF JU České Budějovice, 2010.
 • Zölzer, F., Brehovská, L., F. Skalická, Z., Havránková, R., Karda, L., Kudlák, A., Líbal, L., Štorek, J., Záškodný, P.: Ochrana obyvatelstva v závislosti na diferenciaci populace. Bezpečnostní výzkum MV VG20132013122. 2013-2015.