Nacházíte se zde: Úvod > Members > hruskova's Home

PhDr. Martina Hrušková, Ph.D.

Pracoviště:

 • Ústav sociálních a speciálně pedagogických věd

Funkce:

 • Odborná asistentka

Kontakt:

e-mail: hruskova@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 389 037 577
Adresa:
Jírovcova 1347/24,
370 01 České Budějovice

Konzultační hodiny:

 • Během letního semestru AR 2019/2020 konzultační hodiny ve středu 11,00 - 12,50, dle předchozí emailové domluvy.

Curriculum vitae:

 • Absolventka Filozofické fakulty a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; rigorózní řízení a doktorské studium na Trnavské univerzitě v Trnavě. Po absolvování studia na UK pracovala jako novinářka, od roku 1999 zaměstnána na ZSF JU.

Současné odborné zaměření:

 • Sociologie; politologie; rodina a sociologie rodiny; masová média, kultura a společnost; gender a sociologie, sociální patologie.
 • Pedagogické aktivity a reminiscenční terapie v rámci Univerzity třetího věku a celoživotního vzdělávání.

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

 • Vybrané oblasti:
 • Podpora aktivit neziskových organizací v Jihočeském kraji zaměřených na problematiku rovnosti žen a mužů.
 • Preventivní opatření týkající se problematiky násilí na ženách, především domácího násilí.
 • Analýzy situace z hlediska rovných příležitostí mužů a žen pro Open Society Fund Praha.
 • Psychoterapeutické tábory pro dívky trpící poruchami příjmu potravy.
 • Rehabilitační tábory pro děti trpící psychosomatickým onemocněním.
 • Mezinárodní spolupráce romských občanských sdružení v rámci příhraničních regionů.
 • Mezinárodní spolupráce organizací sdružujících zrakově postižené děti.
 • Analýza zdravotních postižení dětí a jejich sociálních důsledků, úroveň sociální ochrany zdravotně postižených dětí, jejich výsledky a efektivnost.