Nacházíte se zde: Úvod > Members > krohacek

RNDr. Karel Roháček CSc.

RNDr. Karel Roháček CSc.

Osobní složka - Karel Roháček

Pracoviště:

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Fakulta zdravotně sociální
 • Ústav laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví

Funkce:

 • odborný asistent s vědeckou hodností
 • technologický skaut fakulty

Kontakt:

e-mail: krohacek@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 389 037 619
Adresa:
J. Boreckého 1167/27,
37011 České Budějovice

Místnost: U-024

Konzultační hodiny:

 • Po:
 • Ut:
 • St: 13:30-15:30 (po předchozí domluvě)
 • Ct:
 • Pa:

Curriculum vitae:

 • >> Osobní údaje
 • Narozen: 22.7. 1955 v Prachaticích, okres Prachatice, Jihočeský kraj
 • Rodinný stav: ženatý (3 děti)
 • Telefon: 389037619 (prac.), 605454986 (priv.)
 • E-mail: krohacek@zsf.jcu.cz
 • >> Vzdělání
 • 1974-1979: Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha; obor fyzika, specializace biofyzika.
 • 1980-1983: Interní vědecký aspirant, MFF UK/FÚ UK, Praha; biofyzika/chemická fyzika.
 • 1981 RNDr.: Rigorózní zkouška, MFF UK, Praha.
 • 1984-1987: Externí vědecký aspirant, MFF UK, Praha; obor chemická fyzika.
 • 1988 CSc.: Obhájena kandidátská disertační práce, MFF UK, Praha; obor chemická fyzika.
 • >> Zaměstnání
 • 1983-1988: Technický pracovník; Ústav fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského (ÚFCHE) ČSAV, Středisko ESCA, Praha; fyzika povrchů pevných látek.
 • 1988-1991: Vědecký pracovník; ÚFCHE J. Heyrovského ČSAV, Středisko ESCA, Praha; fyzika povrchů pevných látek, vakuová fyzika.
 • 1991-2014: Vědecký pracovník; Biologické centrum AV ČR, v.v.i., České Budějovice, Ústav molekulární biologie rostlin, oddělení fotosyntézy; biofyzika fotosyntézy.
 • 2003-2011: Pedagogicko-administrativní pracovník (vedlejší prac. poměr); Ústav fyzikální biologie Jihočeské Univerzity, Nové Hrady; výuka v doktorském studijním programu 'Biofyzika'; řízení studijní agendy, organizace letních studentských kurzů.
 • 2015-dosud: Odborný asistent s vědeckou hodností; Zdravotně sociální fakulta Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, Ústav laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví; pedagogicko-odborná činnost.
 • 2017-dosud: Technologický skaut ZSF JU (vedlejší prac. poměr).

Současné odborné zaměření:

 • Biofyzika
 • Obecná a teoretická fyzika

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

 • Roháček K. (řešitel), Šiffel P. (spoluřešitel); projekt FRVŠ F0517/1994: Vliv teploty na fluorescenci chlorofylu in vivo u smrku ztepilého; 1994.
 • Roháček K. (řešitel dílčího projektu), Šiffel P. (spoluřešitel); projekt GA/1177/93 (hl. řešitel I. Suchara, VÚOZ, Průhonice): Ověření účinnosti některých chemických prostředků ke snížení úrovně stresu u mladých výsadeb smrku v podmínkách vybraných imisních holin KRNAPu. GA MŽP, 1994-95.
 • Gloser J. (hl. řešitel), Barták M., Roháček K. (spoluřešitel); projekt FRVŠ F606/1996: Zavedení nových metod studia fotosyntézy do výuky fyziologie rostlin; 1996.
 • Roháček K. (řešitel); projekt GAAV ČR IAA600960716: Studium fotosyntézy in vivo pomocí interference koherentního záření - nový přístup; 2007-2009.

Autorská práva a patenty:

 • Užitný vzor č. 18611: Zařízení pro výzkum dynamiky objemových změn fyziologicky, zejména fotosynteticky aktivních vzorků. Původci: Roháček K., Adámek P., Kloz M., Bína D. Přihlašovatelé: BC AV ČR, v.v.i./ÚMBR + 4 původci. Datum podání: 21.3. 2008. Datum zapsání do rejstříku UV ČR: 2.6. 2008.
 • Užitný vzor č. 18612: Držák vzorků pro výzkum dynamiky objemových změn fyziologicky, zejména fotosynteticky aktivních vzorků. Původci: Roháček K., Adámek P. Přihlašovatelé: BC AV ČR, v.v.i./ÚMBR + 2 původci. Datum podání: 21.3. 2008. Datum zapsání do rejstříku UV ČR: 2.6. 2008.
 • Užitný vzor č. 18613: Měřící a vyhodnocovací zapojení, zejména pro interferometrické měření malých rozměrových změn. Původci: Adámek P., Roháček K., Přihlašovatelé: BC AV ČR, v.v.i./ÚMBR + 2 původci. Datum podání: 21.3. 2008. Datum zapsání do rejstříku UV ČR: 2.6. 2008.
 • Mezinárodní PCT přihláška vynálezu PCT/CZ2009/000041: Method of investigation of volume change dynamics of physiologically, particularly photosynthetically active samples, and the device for the method application. Původci: Roháček K., Adámek P., Kloz M., Bína D. Přihlašovatelé: BC AV ČR, v.v.i./ÚMBR + 4 původci. Datum podání: 20.3. 2009. Datum zveřejnění ve Věstníku WIPO: 24.9. 2009, pod č. WO/2009/115061.
 • CZ patent č. 301826 na vynález podle přihlášky č. PV 2008-186: Způsob výzkumu dynamiky objemových změn fyziologicky, zejména fotosynteticky aktivních vzorků, a zařízení k provádění tohoto způsobu. Původci: Roháček K., Adámek P., Kloz M., Bína D. Přihlašovatelé: BC AV ČR, v.v.i./ÚMBR + 4 původci. Datum podání (priorita ke dni): 21.3. 2008. Datum zveřejnění ve Věstníku ÚPV č. 39-2009: 30.9. 2009, pod č. 2008-186. Datum udělení patentu: 24.5. 2010. Datum publikace udělení ve Věstníku ÚPV: 30.6. 2010.
 • US-patent č. 8520215 na vynález podle přihlášky č. 12/933734: Methods and apparatus for investigation of volume change dynamics of physiologically active samples. Původci: Roháček K., Adámek P., Kloz M., Bína D. Přihlašovatelé: 4 původci + BC AV ČR, v.v.i./ÚMBR. Datum podání: 21.9. 2010. Datum zveřejnění pod č. US2011/0085174A1: 14.4. 2011. Datum udělení patentu: 27.8. 2013.

Osobní zájmy:

 • četba
 • hudba
 • sport
 • turistika

Další odkazy: