Nacházíte se zde: Úvod > Members > kudlak

Ing. Aleš Kudlák, Ph.D.

Ing. Aleš Kudlák, Ph.D.

Pedagogická hodnost:

Odborný asistent

Kontakt:

e-mail: ales.kudlak(zavinac)centrum.cz
Telefon: +420 382 330 770, +420 606 645 486
Adresa:
Budovcova 207,
397 19 Písek

Místnost: 138, 1. poschodí

Konzultační hodiny:

 • St 15:00 - 17:00
 • Vždy Městský úřad Písek, Kancelář úřadu, pracoviště krizového řízení, Budovcova 207, 1. poschodí, kancelář č. 138 a po telefonickém dohovoru.

Curriculum vitae:

 • 2019 - dosud - zařazen Technologickou agenturou ČR do databáze oponentů předkládaných projektů
 • 2016 - Ph.D. v oboru Ochrana obyvatelstva na Univerzitě obrany v Brně
 • 2015 - dosud - úředník Kanceláře úřadu, pracoviště krizového řízení Městského úřadu Písek.
 • 2011 - dosud - tajemník bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Písek a krizového štábu obce s rozšířenou působností Písek.
 • 2010 - dosud - zařazen Ministerstvem vnitra ČR do Databáze bezpečnostních expertů.
 • 2007 - 2014 - úředník oddělení starosty Městského úřadu Písek (pracoviště krizového řízení).
 • 2006 - dosud - odborný asistent ZSF JU České Budějovice.
 • 2005 - 2006 - asistent ZSF JU České Budějovice.
 • 2003 - 2007 - vedoucí oddělení krizového řízení Městského úřadu Písek.
 • 2003 - dosud - bezpečnostní ředitel.
 • 2002 - zvláštní odborná způsobilost „na úseku civilní ochrany a obrany“ a „na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy“.
 • 2001 - 2010 - tajemník bezpečnostní rady města Písku a krizového štábu města Písek.
 • 1995 - 2000 - člen Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Písek.
 • 1991 - dosud - Město Písek, oblast požární a civilní ochrany.
 • 1990 - 1991 - skladník ve s. p. Pramen.
 • 1987 - 1990 - náčelník výstrojní služby tankového pluku v Písku.
 • 1983 - 1987 - Ing. v oboru Ekonomika armády – výstrojní zabezpečení na Fakultě týlového a technického zabezpečení Vysoké vojenské školy pozemního vojska LS ve Vyškově.

Současné odborné zaměření:

 • Pracuje v pracovní skupině, která v rámci hospodářských opatření pro krizové stavy připravuje regulační opatření pro starosty ORP Jihočeského kraje podílel se na zpracování metodiky pro výpočet přibližných nákladů na regulační opatření vyhlašované starostou ORP.
 • Zpracoval návrh metodického postupu a pomůcky finančního zabezpečení krizových opatření pro starosty obcí a pokračuje na jejich přepracování i pro potřeby hl. m. Prahy a krajů.
 • Spolupracuje na zdokonalení územního a regulačního plánu města Písku v oblasti ochrany obyvatelstva s převedením do geografického informačního systému města Písku.
 • Provádí prezentaci a obměnu všech důležitých informací pro obyvatelstvo na webových stránkách města Písku (www.mesto-pisek.cz).

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

 • Účast v řešitelském kolektivu
 • *
 • Havránková, R., Navrátil, L., Hromada, M., Kudlák, A., Horák, J., Hruška, J.: Učebna pro výuku krizového managementu Grantový projekt FRVŠ 295/2007, ZSF JU České Budějovice, 2007.
 • *
 • Zölzer, F., Líbal, L., Brehovská. L., Freitinger Skalická, Z., Havránková, R., Karda, L., Kudlák, A., Miklós, D., Štorek, J., Záškodný, P., Menšík, M., Charvátová, M., Svobodová, M.: Ochrana obyvatelstva v závislosti na diferenciaci populace. BV II/2-VS, Bezpečnostní výzkum, VG20132015122, 2013 - 2015.
 • *
 • člen řešitelského týmu projektu: Ochrana měkkých cílů v bezpečnostním prostředí ČR (2019-2022, MV0/VI), BV VI20192022118, 2019-2022, viz https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI20192022118

Autorská práva a patenty:

 • * Návrh metodického postupu pro výpočet přibližných nákladů na regulační opatření vyhlašované starostou ORP.
 • * Návrh metodického postupu finančního zabezpečení krizových opatření(Návrh metodického postupu o stanovení postupů a působnosti orgánů obce a orgánů kraje finančního zabezpečení krizových opatření podle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona pozdějších předpisů)
 • * Návrh pomůcky finančního zabezpečení krizových opatření pro starosty obcí (Návrh pomůcky o stanovení jednotných pravidel finančního zabezpečení krizových opatření podle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů).

Osobní zájmy:

 • Kynologie (chov plemene Cavalier King Charles Spaniel).
 • Turistika a cykloturistika.
 • Práce se dřevem a chalupaření.

Další odkazy:

 • www.mesto-pisek.cz