Nacházíte se zde: Úvod > Members > mojzis's Home

doc. PhDr. Adéla Mojžíšová Ph.D.

Pracoviště:

 • Ústav sociální a speciálněpedagogických věd

Pedagogická hodnost:

docent

Kontakt:

e-mail: mojzis@zsf.jcu.cz
Telefon: 389037667
Adresa:
J. Boreckého 27, pracoviště: Jírovcova 24,
370 11 České Budějovice

Místnost: 2. Patro, č. dveří, budova Jírovcova

Konzultační hodiny:

 • AR LS 2020/2021 - on-line: úterý 8:30 - 9:20, středa 12:00 - 13:00

Curriculum vitae:

 • Od roku 2000 působí na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako akademický pracovník. Vystudovala sociální práci na vyšší odborné škole, poté pokračovala ve studiu na vysoké škole, kde absolvovala magisterský studijní obor, který byl zaměřen na problematiku koordinované rehabilitace. Dosáhla akademických titulů PhDr. a Ph.D. v oboru sociální práce. Od roku 2006 je docentkou sociální práce na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V současné době působí jako ředitelka na Ústavu sociálních a speciálněpedagogických věd. Odborně se zaměřuje na teorie a metody sociální práce, supervizi v sociální práci, sociální rehabilitaci a na sociální práci s rodinou. Přednášela na několika zahraničních univerzitách, na mnohých mezinárodních i domácích vědeckých konferencích a je autorkou řady odborných článků.
 • Aktivní působení v tuzemských a zahraničních společnostech a organizacích
 • 2003 – dosud : členka Valné hromady Asociace vzdělavatelů v sociální práci, http://www.asvsp.org/clenove.php
 • 2008 – 2016: členka stálé pracovní skupiny Akreditační komise MŠMT pro nelékařské zdravotnické obory
 • od roku 2016 členka hodnotící komise NAÚ pro oblasti vzdělávání 24 Sociální práce a 36 Zdravotnické obory
 • 2009 - 2012: Adjunct Professor v Institutu pro rodinu a mezilidské vztahy (Institut on Family and Neighbourhood Life). Clemson University, Jižní Karolína, USA. Více na následujících webových stránkách: http://virtual.clemson.edu/groups/ifnl/People/adjunct_faculty.html
 • 2009-2012: Členka Executive Commettee – European Association of Schools of Social Work. Více na následujících webových stránkách www.eassw.org
 • 2012 – 2019: členka Výkonné rady Asociace vzdělavatelů v sociální práci
 • Členství ve vědeckých radách
 • • Vědecká rada Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Vědecké rady FSS OU v Ostravě
 • Vědecká rada FF UHK v Hradci Králové
 • Členství v oborových radách
 • • 2011 – dosud: členka oborové rady DSP Rehabilitace na ZSF JU
 • Členství v redakčních radách
 • • 2005 – 2015: členka redakční rady časopisu KONTAKT na Zdravotně sociální fakultě JU v Českých Budějovicích
 • 2010 – dosud: členka Redakční rady odborného časopisu: Journal of Nursing, Social Studies and Public Health

Současné odborné zaměření:

 • teorie a metody sociální práce
 • supervize v sociální práci
 • sociální práce s rodinou
 • sociální rehabilitace
 • case management v sociální prácí