Nacházíte se zde: Úvod > Members > motlova

PhDr. Lenka Motlová, Ph.D.

PhDr. Lenka Motlová, Ph.D.

Pracoviště:

 • Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd

Funkce:

 • Odborná asistentka

Kontakt:

e-mail: motlova@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 389 037 683
Adresa:
ZSF JU, Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd, Jírovcova 1347/24,
370 04 České Budějovice

Místnost: 011, 1. patro vlevo

Konzultační hodiny:

 • AR 2019/2020: pondělí 7:30-9.30.
 • V jiných dnech jsou konzultace možné po předchozí osobní, telefonické či emailové dohodě.

Curriculum vitae:

 • PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
 • 2003–dosud ZSF JU, Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd
 • 2003 Diecézní charita České Budějovice
 • 1997-1998 Úřad městského obvodu Plzeň 3
 • DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
 • 2018 ZSF JU, doktorské studium, obor Rehabilitace
 • 2010-2013 Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, rigorózní
 • řízení v oboru Sociální práce s poradenským zaměřením
 • 1998–2003 ZSF JU, obor: Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a seniory
 • 1995–1997 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Domažlice, obor: Sociální práce
 • PROBÍHAJÍCÍ VZDĚLÁNÍ:
 • Výcvik v jungovsky orientované psychoterapii. Česká společnost pro analytickou psychologii (ČSAP, Brno).
 • Router Training in the International Association for Analytical Psychology (IAAP, Zürich).
 • ABSOLVOVANÉ KURZY A VÝCVIKY:
 • 2018 Základní kurz Basální stimulace (Institut Bazální stimulace, Frýdek-Místek).
 • 2018 Nástavbový kurz Bazální stimulace (Institut Bazální stimulace, Frýdek-Místek)
 • 2018 Snoezelen.
 • 2012 Projektivní sada autorských koláží, VVAA – Vzdělávání v
 • artefiletice a arteterapii, Bc. Miroslav Huptych (Praha)
 • 2008-2010 Sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků. Ak.mal.Kamila
 • Ženatá (Praha)
 • 2008-2009 Kurz v artefiletice a arteterapii. VVAA – Vzdělávání v
 • artefiletice a arteterapii, Bc. Miroslav Huptych (Praha)
 • 2005-2008 Rodinné konstelace a pohyby duše. Institut rodinných
 • konstelací, Bhagat J. Zeilhofer (Lažany)
 • 2006-2008 Odborná případová supervize. Remedium (Praha)
 • 2004-2008 Videotrénink interakcí. SPIN (Praha)
 • 2002 Výcvik koordinátorů dobrovolníků. Hestia (Praha)
 • 2002 Trénování paměti. ČSTPMJ (Praha)

Současné odborné zaměření:

 • Sociální práce se seniory.
 • Aktivizační činnosti ve stáří.
 • Aktivity a terapie za asistence zvířat.
 • Analytická psychologie a jungovsky orientovaná psychoterapie.

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

 • 2018-2020 Sociální vyloučení u seniorů 65+žijících ve vlastní domácnosti v ČR, COST (řešitelka).
 • 2014-2018 Dobrovolnický program v Nemocnici České Budějovice, a.s., MZ ČR (řešitelka).
 • 2013-2015 COST Sociální determinanty a jejich vliv na zdraví imigrantů žijících v České republice (členka výzkumného týmu).
 • 2013-2015 RVO SDZ2012_002 – skupina sociální determinanty zdraví u seniorů (členka výzkumného týmu).
 • 2003-2017 projekty MZ ČR v rámci dotačního řízení Vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením (řešitelka, spoluřešitelka).

Osobní zájmy:

 • Cestování.
 • Kynologie.
 • Šamanismus.