Nacházíte se zde: Úvod > Members > ptacnik

Mgr. Vlastimila Ptáčníková , Ph.D.

Kontakt:

e-mail: ptacnik@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 389 037 550
Adresa:
J. Boreckého 1167/27,
370 11 České Budějovice

Místnost: 01 023

Konzultační hodiny:

 • Po:
 • Ut: 11:00-12:00, dále dle dohody
 • St:
 • Ct:
 • Pa:

Výuka:

  Curriculum vitae:

  • VZDĚLÁNÍ
  • 1973 Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, obor německý jazyk-český jazyk
  • 1981 Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích, obor německý jazyk-český jazyk, rozšiřující studium
  • 2001 Studium DSP – obor Německý jazyk, Masarykova univerzita Brno
  • PRAXE
  • 1973-1981 Jazyková škola České Budějovice - učitelka
  • 1981-1990 SOU železniční České Velenice OP České Budějovice - učitelka
  • 1990 - 1996 SZŠ a VOŠ zdravotnická České Budějovice - učitelka
  • 1996 - 1999 Katedra jazyků ZF JU - vedoucí
  • 1999 - 2000 Katedra aplikované němčiny a románských jazyků ZF JU - vedoucí
  • 2000 - 2013 Jazykové centrum JU - ředitelka
  • 2013 - 2015 ZSF JU, Oddělení jazyků - vedoucí
  • 2016 - dosud ZSF JU, Ústav humanitních studií pomáhajících profesích - ředitelka
  • PUBLIKACE 2008 - 2018
  • Ptáčníková, V.: Zu theoretischen Aspekten des Übersetzens und der Übersetzbarkeit. In: Informatologia, Translation Science II, 41, 2008, 2. Hrvatsko komunikološko društvo, Croatian Communication Association, Zagreb 2008, s. 122-131. ISSN 1330-0067.
  • Ptáčníková, V.: Explicitnost a český překlad německých odborných textů. In: Riječ. Časopis za slavensku filologiju, 14, 2008, 4. Hrvatsko filološko društvo, Rijeka 2008, s. 7-16. ISSN 1330-917X.
  • Ptáčníková, V.: Übersetzen als Kommunikationsmittel in der globalen Gesellschaft. In: Society and Technology, Društvo i tehnologija, Zadar 2008. CD. ISBN 978-953-6226-18-4.
  • Ptáčníková, V.: Theorie und Praxis des Übersetzens unter besonderer Berücksichtigung der Übersetzung deutschsprachiger Fachtexte ins Tschechische. Infothek. Verlag & Literaturwerkstatt, Wien 2008, 118 s. ISBN 978-3-902346-35-3.
  • Ptáčníková, V.: Problémy překladu německých kompozit v odborných textech. In: Kalivodová Eva et al. (ed.). Tajemná translatologie? Cesta k souvislostem textu a kultury. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. 2008, s. 146-158. ISBN 978-80-7308-247-5.
  • Ptáčníková, V.: Postulat der Verständlichkeit als wichtiger Faktor in der Fachübersetzung. In: Zagreber Germanistische Beiträge. 2008, 17, 1, s. 199-214. ISSN 1330-0946.
  • Ptáčníková, V.: Úspornost vyjádření v německé odborné komunikaci. In: Jaklová Alena (ed.), Člověk-jazyk-text. 1. vydání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Ústav bohemistiky. 2008, s. 329-333. ISBN 978-80-7394-075-1.
  • Ptáčníková, V.: K exaktnosti vyjádření při překladu odborného textu z němčiny do češtiny. In: Riječ. Časopis za slavensku filologiju. 2009, 15, 4, s. 122-133. ISSN 1330-917X.
  • Ptáčníková, V.: Odborný překlad při výuce němčiny v nefilologických oborech na vysokých školách. In: Vědecký výzkum a výuka jazyků III. Sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference. Vydání první. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu 2009. CD. ISBN 978-80-7041-947-2.
  • Ptáčníková, V.: Zu einigen Problemen der Übersetzung aus dem Tschechischen ins Deutsche unter besonderer Berücksichtigung der Adjektivkomposita. In: Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien. 2009, 20, s. 51-70. ISSN 1210-9029.
  • Ptáčníková, V.: Possibilities and Limits of Intercultural Professional Communication. In: Informatologia. 2010, 43, 1, s. 48-53. ISSN 1330-0067.
  • Ptáčníková, V.: Translation als Kommunikationsmittel des 21. Jahrhunderts. In: Hahn Martin, Wazel Gerhard (ed.), Theorie und Praxis des DaF- und DaZ-Unterrichts heute. 20 Jahre Institut für Interkulturelle Kommunikation e.V. Frankfurt nad Mohanem: Peter Lang 2011, s. 235-251. ISSN 0942-4830, ISBN 978-3-631-61721-2.
  • Ptáčníková, V.: Explizitheit und Explikation in der Fachübersetzung unter besonderer Berücksichtigung des Deutschen und Tschechischen als kleiner Sprache. Dostupné z: http://www.iik.de/publikationen/index.html, cit. 17.5.2011.
  • Kučiš, V., Ptáčníková, V.: Interkulturelle Fachsprachenkompetenz im geschäftsorientierten Dialog . In: The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures. University of Maribor, Faculty of Logistics 2012. CD. ISBN 978-961-6562-54-6.
  • Ptáčníková, V.: Fachübersetzen in Theorie und Praxis. In: Vlasta Kučiš, (ed.), Translation in Theorie und Praxis. Frankfurt nad Mohanem: Peter Lang 2013, s. 55-64. ISSN 0942-4830, ISBN 978-3-631-62903-1.
  • Ptáčníková, V.: Interkulturelle Dimension im Fachsprachenunterricht. In: The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures. University of Maribor, Faculty of Logistics 2013. CD. ISBN 978-961-6562-84-3.
  • Ptáčníková, V.: Čeština pro cizince – interkulturní zdravotnická komunikace. In: Vacula Richard (ed.), Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ). Praha: Filip Tomáš – Akropolis 2013, s. 295–305. ISBN 978-80-7470-053-8.
  • Ptáčníková, V.: Fachübersetzen in Theorie und Praxis. In: Vlasta Kučiš, (ed.), Translation in Theorie und Praxis. Frankfurt nad Mohanem: Peter Lang 2013, s. 55-64. ISSN 0942-4830, ISBN 978-3-631-62903-1.
  • Ptáčníková, V.: Transkulturelle Fachsprachenkompetenz. In: Durović Anette, Kučiš Vlasta, (ed.), Translation und transkulturelle Kommunikation. Bělehrad: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet 2014, s. 39-50. ISBN 978-86-6153-250-4.
  • Šulistová, R., Ptáčníková, V.: Possibilities of utilizing blended-learning in the area of language education of medical staff. In: MEFANET Journal, 2014, 2, 2, s. 64-70. ISSN 1805-9163 (print), ISSN 1805-9171 (online).
  • Ptáčníková, V.: Možnosti a meze interkulturního dialogu zprostředkovaného překladem. In: Jaklová Alena, Ference Anja Edith, (ed.), Deutsch ohne Grenzen. Gesellschaftswissenschaften. Brno: Tribun EU 2015, s. 337-349. ISBN 978-80-263-0931-4.
  • Ptáčníková, V.: Interkulturell-sprachliche Aspekte in der Fachübersetzung. In: Informatologia. 2017, 50, 3-4, s. 202-209. ISSN 1330-0067.
  • PROJEKTY
  • MIG-KOMM-EU – Mehrsprachige interkulturelle Geschäftskommunikation für Europa – 504431-LLP-1-2009-1-DE-KA2-KA2MP, 1.11.2009 – 31.10.2011.
  • IMED-KOMM-EU – Interkulturelle medizinische Kommunikation in Europa – DE/12/LLP-LdV/TOI/147501/2012-1-DE2-LEO05-11185, 1.10.2012 – 30.9.2014.
  • CEEPUS: Transkulturelle Kommunikation und Translation, CIII-SI-0711-01-1213, CIII-SI-0711-02-1314.

  Současné odborné zaměření:

  • německý jazyk

  Publikační činnost: