Nacházíte se zde: Úvod > Members > rprokes

Ing. Radka Prokešová, Ph.D.

Pracoviště:

 • Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích

Pedagogická hodnost:

odborný asistent

Kontakt:

e-mail: rprokes@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 38 903 7790
Adresa:
Boreckého 1167/27,
370 05 České Budějovice

Místnost: ZSF 01 019

Konzultační hodiny:

 • Po: 13:00 - 15:00 po telefonické domluvě

Curriculum vitae:

 • Vzdělání na VŠ
 • 1993 - ČVUT Praha, Fakulta elektrotechnická,katedra Ekonomiky, manažerství a humanitních věd,obor Ekonomika a řízení elektrotechniky a energetiky
 • 2012 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, doktorské studium Ekonomika a management, studijní obor Řízení a ekonomika podniku
 • od 2008 - ZSF JU v Českých Budějovicích, odborný asistent na Ústavu humanitních studií v pomáhajících profesích
 • Publikační činnost:
 • Články v časopisech s impact faktorem
 • •OLIŠAROVÁ, V., TÓTHOVÁ, V., BÁRTLOVÁ, S., DOLÁK, F., KAJANOVÁ, A., NOVÁKOVÁ, D., PROKEŠOVÁ, R., ŠEDOVÁ, L. Cultural Features Influencing Eating, Overweight, and Obesity in the Roma People of South Bohemia. Nutrients 2018, 10, 838.
 • •SEDOVA, L., TOTHOVA, V., NOVAKOVA, D., OLISAROVA, V., BARTLOVA, S., DOLAK, F., KAJANOVA, A., PROKESOVA, R., ADAMKOVA, V. Qualification of Food Intake by the Roma Population in the Region of South Bohemia. Int. J. Environ. Res. Public Health 2018, 15, 386.
 • •PROKEŠOVÁ, R., BRABCOVÁ, I., POKOJOVÁ, R., BÁRTLOVÁ, S. Risk management in inpatient units in the Czech Republic from the point of view of nurses in leadership positions. Neuroendocrinology Letters, 2016, roč. 37, č. Suppl. 2, s. 39-45.
 • •ŠEDOVÁ, L., TÓTHOVÁ, V., OLIŠAROVÁ, V., BÁRTLOVÁ, S., CHLOUBOVÁ, I.,
 • MICHÁLKOVÁ, H., PROKEŠOVÁ, R., TREŠLOVÁ, M., ADÁMKOVÁ, V. : Opinions regarding the effectiveness of non-pharmacological measures in prevention of cardiovascular disease in the Czech Republic. In Neuroendocrinology Letters, Vol 37, 2016, Suppl., ISSN 0172-780X (v tisku)
 • •OLIŠAROVÁ, V., ŠEDOVÁ, L., TÓTHOVÁ, V., BÁRTLOVÁ, S., CHLOUBOVÁ, I., MICHÁLKOVÁ, H., PROKEŠOVÁ, R., TREŠLOVÁ, M. Areas of health-education of physicians and nurses in care for cardiac patients from the perspective of citizens of the Czech Republic. Neuroendocrinology Letters, 2016, roč. 37, č. Suppl. 2, s. 5-10.
 • •TÓTHOVÁ, V., BÁRTLOVÁ, S., ŠEDOVÁ, L., OLIŠAROVÁ, V., PROKEŠOVÁ, R., ADÁMKOVÁ, V., MAURITZOVÁ, I., TREŠLOVÁ, M., CHLOUBOVÁ, I., MIKŠOVÁ, Z. The importance of self-management in the prevention and treatment of excessive weight and obesity. Neuroendocrinology Letters, 2015, roč. 36, č. Suppl. 2, s. 5-10.
 • •ŠEDOVÁ, L., TÓTHOVÁ, V., OLIŠAROVÁ, V., ADÁMKOVÁ, V., BÁRTLOVÁ, S., DOLÁK, F., KAJANOVÁ, A., MAURITZOVÁ, I., NOVÁKOVÁ, D., PROKEŠOVÁ, R. Evaluation of selected indicators of overweight and obesity of Roma minority in the region of South Bohemia. Neuroendocrinology Letters, 2015, roč. 36, č. 2, s. 35-42.
 • •BÁRTLOVÁ, S., TÓTHOVÁ, V., BRABCOVÁ, I., PROKEŠOVÁ, R., KIMMER, D. The hospitalized patient as a partner in the survey on safe care in the Czech Republic. Neuroendocrinology Letters, 2014, roč. 35, č. Supplement 1, s. 5-10.
 • Články v databázovaných časopisech
 • Scopus
 • •VACKOVÁ, J., PROKEŠOVÁ, R., Selected areas of immigrant integration in the Czech Republic. Kontakt (vědecký časopis ZSF JU), 2017, roč. 19, č. 4, s. "e237"-"e247".
 • •PROKEŠOVÁ, R., TÓTHOVÁ, V., OLIŠAROVÁ, V., ŠEDOVÁ, L., NOVÁKOVÁ, D., DOLÁK, F., KAJANOVÁ, A., BÁRTLOVÁ, S., ADÁMKOVÁ, V., PAPP, K. Background and strategy draft of the preventive influences on the Roma minority for reducing obesity and overweight in the South Bohemian Region. Kontakt (vědecký časopis ZSF JU), 2016, roč. 18, č. 3, s. "e170"-"e178".
 • •PROKEŠOVÁ, R., BRABCOVÁ, I., BÁRTLOVÁ, S., TÓTHOVÁ, V. Specifika řízení rizik ve vybraných zdravotnických zařízeních. Kontakt (vědecký časopis ZSF JU), 2014, roč. 16, č. 4, s. 302-309.
 • •BRABCOVÁ, I., BÁRTLOVÁ, S., TÓTHOVÁ, V., PROKEŠOVÁ, R. The possibility of patient involvement in prevention of medication error. Kontakt (vědecký časopis ZSF JU), 2014, roč. 16, č. 2, s. e65-e70.
 • ERIH
 • •PROKEŠOVÁ, R., ŠULISTOVÁ, R., KAAS, J. Der Einfluss ausgewählter sozio-ökonomischer Aspekte auf die Gesundheitskompetenz in der Region Südböhmen (The influence of selected socio-economic aspects on health literacy in the region of South Bohemia). AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd, 2017, roč. 14, č. 2, s. 26-34.
 • •PROKEŠOVÁ, R., KAJANOVÁ, A. Vliv finančního ohodnocení a typu vykonávané práce u vybraných skupin imigrantů v České republice na subjektivní vnímání jejich zdravotního stavu. AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd, 2016, roč. 13, č. 1, s. 78-83.
 • Kapitoly v monografiích
 • •TÓTHOVÁ, V., ADÁMKOVÁ, V., BÁRTLOVÁ, S., DOLÁK, F., HUBÁČEK, J., KAJANOVÁ, A., MAURITZOVÁ, I., NOVÁKOVÁ, D., OLIŠAROVÁ, V., PROKEŠOVÁ, R., ŠEDOVÁ, L. Prevence obezity a nadváhy u romské minority v komunitním ošetřovatelství. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 160 s. ISBN 978-80-7422-467-6.
 • kapitoly:
 • o PROKEŠOVÁ, R., ŠEDOVÁ L., NOVÁKOVÁ, D. Socioekonomický status a jídelní chování.
 • o PROKEŠOVÁ, R., OLIŠAROVÁ, V., NOVÁKOVÁ, D. Strategie pro preventivní působení v oblasti stravování u romské minority.
 • •BRABCOVÁ, I., BÁRTLOVÁ, S., PROKEŠOVÁ, R., TÓTHOVÁ, V., POKOJOVÁ, R., LÍČENÍK, R., GUTKOWSKA, D., MARKOVÁ, E., NAGÓRSKA, M., PAPP, K., PROŠKOVÁ, E., ZRUBCOVÁ, D. Management v ošetřovatelské praxi. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015, 288 s. ISBN 978-80-7422-402-7.
 • kapitoly:
 • o PROKEŠOVÁ, R Řízení rizik v ošetřovatelství.
 • o PROKEŠOVÁ, R Organizační kultura českých nemocnic z pohledu sestry.

Současné odborné zaměření:

 • management ve zdravotní a sociální oblasti
 • ekonomika zdravotní a sociální sféry
 • projektový management
 • strategický management
 • řízení rizik

Publikační činnost:

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

 • Projekty evidované v CEP
 • 2015 - 2018: AZV MZ ČR - Intervenční postupy v preventivní kardiologii AZV 15-31000A, hlavní řešitel prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.
 • 2013 - 2015: IGA MZ ČR - Zvyšování bezpečnosti ošetřovatelské péče (2013-2015), NT 14 133, hlavní řešitel doc. PhDr. S. Bártlová, Ph.D.
 • 2013 - 2015: MŠMT/COST - Sociální determinanty a jejich vliv na zdraví imigrantů žijících v České republice, IS 1103, hlavní řešitel doc. Mgr. at Mgr. Jitka Vacková, Ph.D.
 • 2014 - 2015: COST - Obezita a nadváha u romské minority v Jihočeském kraji, LD-14114, hlavní řešitel prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D.