Nacházíte se zde: Úvod > Members > volisarova

Mgr. Věra Olišarová Ph.D.

Pracoviště:

 • Ústav ošetřovatelství, porodní asistence, a neodkladné péče, poštovní adresa: J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice

Funkce:

 • odborný asistent

Kontakt:

e-mail: volisarova@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 389 037 410
Adresa:
U Výstaviště 26,
37011 České Budějovice

Místnost: ZSF 00012

Konzultační hodiny:

 • Po:
 • Ut:
 • St: 8:30-10:30
 • Ct:
 • Pa:
 • Konzultace probíhají POUZE po předchozí e-mailové či telefonické domluvě!

Výuka:

  Curriculum vitae:

  • Studium:
  • 2001 - 2005 SOŠ prof. Švejcara v Plzni - obor: Sociální péče - pečovatelská činnost
  • 2005 - 2008 JU ZSF v ČB Všeobecná sestra - bakalářské studium
  • 2008 - 2010 JU ZSF v ČB Ošetřovatelství - navazující magisterské studium
  • 2010 - 2016 - doktorské studium ZSF JU v ČB – studijní program Ošetřovatelství
  • „Výcvik v krátkých intervencích rizikového chování s modelovým zaměřením na rizikové a škodlivé pití alkoholu“ – Národní program zdraví – projekty podpory zdraví pro 2010, číslo projektu 10030, konaný 24. 11. 2010 v Č. Budějovicích
  • „Výcvik lektorů v kognitivně behaviorální terapii obezity“ – konaný 5. – 7. 11. 2010 v Praze
  • 10. 9. 2011 seminář „Psychologické hry Dr. Braun“
  • Úvod do motivačních rozhovorů - interaktivní seminář pořádaný Pražskou vysokou školou psychosociálních studií dne 3. - 4. 12. 2011
  • 2017 Absolvování tréninku lektorů na Konverzační mapyTM a Konverzačního průvodceTM
  • 2018 Absolvování semináře "Praktické řešení násilných situací ve zdravotnictví - simulační workshop"
  • Praxe:
  • 9/2011 – dosud - asistentka na Katedře ošetřovatelství a porodní asistence –ZSF JU
  • 3/2011 – 6/ 2013 –všeobecná sestra – Nemocnice České Budějovice, a. s., B. Němcové 585/54, 370 87 České Budějovice
  • 10/2010 – 9/2011 –referentka na Katedře ošetřovatelství a porodní asistence ZSF JU
  • 11/2008 – 6/ 2009 – všeobecná sestra - Nemocnice České Budějovice, a. s., B. Němcové 585/54, 370 87 České Budějovice
  • 10/2005 – 3/2007 – dobrovolník v programu Dobrovolníci v Nemocnici České Budějovice

  Současné odborné zaměření:

  • Teorie ošetřovatelství
  • Problematika menšin v ošetřovatelské péči
  • Koncepční modely
  • Výchova ke zdraví a prevence civilizačních onemocnění

  Publikační činnost:

  Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

  • Spoluřešitel v grantovém projektu Odraz kvality života v ošetřovatelství – GAJU - 120/2012/S
  • Spoluřešitel v grantovém projektu číslo LD14114, který je realizován za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci COST (Spolupráce na vědeckém a technickém výzkumu), s názvem " Obezita a nadváha u romské minority v Jihočeském kraji".
  • Spoluřešitel v grantovém projektu Využití koncepčních modelů v klinické a komunitní praxi – GAJU - č. 048/2015/S
  • Spoluřešitel v grantovém projektu AZV ČR 15-31000A Intervenční postupy v preventivní kardiologii
  • Spoluřešitel v grantovém projektu GAJU č. 058/2018/S "Využití měřících nástrojů v ošetřovatelství"