Nacházíte se zde: Úvod > Members > zaleska

Mgr. Veronika Záleská

Mgr. Veronika Záleská

Funkce:

 • odborný asistent

Kontakt:

e-mail: zaleska@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 387 228 901
Adresa:
Česká 20,
370 01 České Budějovice

Místnost: 008

Konzultační hodiny:

 • Po:
 • Ut: 9.00 - 10.00
 • St:
 • Ct:
 • Pa:

Curriculum vitae:

 • DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ:
 • 2006 - (2009) Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích, doktorský studijní program Specializace ve zdravotnictví, obor Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů
 • 2006 - Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích, studijní program Rehabilitace, obor Rehabilitační-psychosociální péče o postižené dětí, dospělé a staré osoby
 • 2004 - Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích, studijní program Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra
 • KURZY, SEMINÁŘE:
 • Certifikovaný kurz Krizové intervence (2005)
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (2006)
 • Management dobrovolnictví I. (2007)
 • Management dobrovolnictví II. (2008)
 • Komunikační a prezentační techniky, Tvorba profesionální image (2007)

Současné odborné zaměření:

 • Odborné praxe studentů - garant praxe oboru Prevence a rehabilitace sociální patologie
 • Problematika integrace azylantů, immigrantů a jejich dětí
 • Koordinátor: Dobrovolnický program v Nemocnici České Budějovice a.s.

Publikační činnost:

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

 • FRVŠ - Současné negativní trendy ve vývoji české rodiny (2008)
 • GA ZSF - Právní povědomí a vnímání práva u dětí azylantů, imigrantů a žadatelů o mezinárodní ochranu (2008)