Nacházíte se zde: Úvod > Members > zemanm03's Home

PhDr. Marek Zeman, Ph.D.

PhDr. Marek Zeman, Ph.D.

Funkce:

 • zástupce ředitelky ústavu

Pedagogická hodnost:

odborný asistent

Kontakt:

e-mail: zemanm03@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 608 824 713
Adresa:
Boženy Němcové 54,
370 01 České Budějovice

Místnost: budova H, 3.patro, kancelář

Konzultační hodiny:

 • AR 2019/2020 - zimní semestr - liché pondělí: 17:15 - 18:50 (po předchozí domluvě)
 • Ostatní dny lze využít po domluvě.

Curriculum vitae:

 • 1978: narozen v Jindřichově Hradci
 • 1996: Gymnázium Třeboň, obor: všeobecný pětiletý
 • 2002: Vyšší zdravotnická škola v Českých Budějovicích, obor: Diplomovaný fyzioterapeut - program vyššího odborného studia v denní formě (DiS.)
 • 2007: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, obor: Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby - magisterský studijní program v kombinované formě (Mgr.)
 • 2009: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, obor: Rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory - rigorózní řízení (PhDr.)
 • 2010: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, obor: Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů - doktorský studijní program v kombinované formě (Ph.D.)

Současné odborné zaměření:

 • kvalita života
 • mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (ICF)
 • fyzikální terapie
 • balneologie
 • kinezioterapie

Publikační činnost:

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

 • 2014 - řešitel projektu IRP JU 2014. Inovace studijních programů ZSF JU na úrovni předmětů. Multimediální rozšíření výuky předmětu Fyzikální terapie v oboru Fyzioterapie.
 • 2013 - spoluřešitel projektu FRVŠ: Inovace praktické a experimentální výuky ve fyzioterapii
 • 2009 - řešitel projektu GA ZSF JU: Klasifikace pacientů s Bechtěrevovou chorobou dle ICF
 • 2008 - řešitel projektu GA ZSF JU: Hodnocení lokomočních pomůcek pro handicapované osoby
 • 2008 - spoluřešitel projektu GA JU: Metody moderní rehabilitace (MKF, case management) v práci s občany s mentálním a kombinovaným postižením
 • 2007 - spoluřešitel projektu GA JU: Použití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (ICF) v rehabilitaci u lidí s roztroušenou sklerózou a po traumatickém poškození mozku

Osobní zájmy:

 • hra na akordeon, varhany a klavír, sborový zpěv
 • tvorba edukačních a propagačních materiálů z oblasti fyzioterapie a balneoterapie

Další odkazy: