Nacházíte se zde: Úvod > Members > zhon

Mgr. Zdeněk Hon

Mgr. Zdeněk Hon

Funkce:

 • zástupce vedoucího katedry

Pedagogická hodnost:

odborný asistent

Kontakt:

e-mail: honzde00@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 387 730 218
Adresa:
Matice školské 17,
370 01 České Budějovice

Místnost: 9. patro, kancelář č. 8

Konzultační hodiny:

 • Ut 15:00 - 17:00

Curriculum vitae:

 • 2002-2005 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta - studijní obor Radiologický asistent (bakalářské prezenční studium)
 • 2005-2007 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta - studijní obor Krizová radiobiologie a toxikologie (navazující magisterské prezenční studium)
 • 2007-asistent na katedře radiologie a toxikologie
 • 2008-dosud odborný asistent na katedře radiologie a toxikologie

Současné odborné zaměření:

 • Toxikologie
 • Krizový management
 • Problematika integrovaného záchranného systému
 • Seznam významných publikací:
 • HON, Z., KAŇKOVÁ, J., PATOČKA, J.: Potenciální nástroje CBRN terorismu. Krízový manažment, 2008, roč. 7, č. 1, s. 52-57, ISSN 1336-0019.
 • KAŇKOVÁ, J., HON, Z., NAVRÁTIL, L.: Management rizik. In. Sborník konference Krizový management, IOO: Lázně Bohdaneč, 20. – 21. březen 2008, s. 42-46, ISBN 978-80-7395-105-4
 • HON, Z., PATOČKA, J.: Pohanka jako funkční potravina. Kontakt, 2008, roč. 10, č. 1, s. 229 – 231, ISSN 1212-4117
 • HON, Z., NAVRÁTIL, L., Připravenost Integrovaného záchranného systému České republiky na teroristický útok vedený nervově paralytickou látkou. In. 13. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU, Žilina, 28. - 29. máj 2008, s. 246-250
 • FREITINGER-SKALICKÁ, Z., NAVRÁTIL, L., ZÖLZER, F., HAVRÁNKOVÁ, R., HON, Z., BERÁNEK, L.: The antioxidant protection of the organism after LLLT irradiation Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, 5, Suppl. 1, 2008, S33, ISSN 1572-1000
 • HON, Z., ZÖLZER, F., NAVRÁTIL, L., ROSINA, J., BERÁNEK, L., KAŇKOVÁ, J.: Česko–anglicko–německo–rusko–slovenský on–line slovník radiologie, toxikologie a krizového řízení. In 5. mezinárodní konference OCHRANA OBYVATELSTVA 2008, UO Brno, 14. -15. 5. 2008, s. 91-93, ISBN 978–80–7231–510–9
 • PATOČKA, J., DOHNAL, V., KUČA, K., JUN, D., HON, Z.: Nutriční toxikologie, 1. vydání 2008, ZSF JU, České Budějovice, 71 s. ISBN 978-80-7394-055-3.
 • NAVRÁTIL, L., HAVRÁNKOVÁ, R., HON, Z., ŠTOREK, J. BRÁDKA, S.: Analýza současné připravenosti lékařů v pregraduálním studiu pro řešení krizových situací. In VII. ročník mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva 2008, VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 13. – 14. 2. 2008, s. 280-284, ISBN 978-80-7385-034-0.
 • NAVRÁTIL, L., BRÁDKA, S., ŠTOREK, J., HON, Z., HAVRÁNKOVÁ, R.: Současný stav připravenosti absolventů lékařských fakult pro řešení krizových situací. In III. konference s mezinárosní účastí Medicína katastrof, Brno, 7. – 8. 2. 2008.
 • HON, Z.: Jedovatá krása. Vesmír 87(2): 90-91, 2008.
 • PATOČKA, J., HON, Z., STŘEDA, L., KUČA, K., JUN, D.: Biohazards of protein biotoxins. Defence Science Journal, 2007, Vol. 57, č. 6, pp. 825-837. ISSN 0011-748X
 • PATOČKA, J., HON, Z.: Epothilony – nová protinádorová léčba. Kontakt, 2007, roč. 9, č. 2, s. 403-406. ISSN 1212-4117
 • PATOČKA, J., HON, Z.: Proč rakovinná buňka nestárne? Kontakt, 2007, roč. 9, č. 2, s. 425-426. ISSN 1212-4117
 • HON, Z.: Nervově-paralytické látky a jejich možné zneužití teroristy. Zpravodaj vojenské farmacie, 2007, roč. 17, č. 2, s. 38-41. ISSN 1213-8029
 • HON, Z.: Skrytá nebezpečí parabenů. Prevence úrazů, otrav a násilí, 2007, roč. 3, č. 1, s. 84-87. ISSN 1801-0261
 • PATOČKA, J., HON, Z.: Od luku k nádorům. Reflex, 2007, roč. 18, č. 7, s. 20-21. ISSN 0862-6634
 • HON, Z., PATOČKA, J.: Parabeny, antiperspiranty a rakovina prsu. Vesmír, 2006, roč. 85, č. 5, s. 262-263. ISSN 0042-4544

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

 • Účast v řešitelském kolektivu
 • ZÖLZER, F., ŠKOPEK, J., NAVRÁTIL, L., ROSINA, J., HON, Z., BERÁNEK, L.: Vývoj česko-anglicko-německo-rusko-slovenského on-line slovníku radiologie, toxikologie a krizového řízení. Grantový projekt FRVŠ 1509/2007, ZSF JU České Budějovice, 2007.

Osobní zájmy:

 • Fotografování