Nacházíte se zde: Úvod > Absolventi > Setkání absolventů 2018

Setkání absolventů 2018

 

Vážení absolventi,

srdečně Vás zveme na setkání absolventů, které na Jihočeské univerzitě proběhne v pátek a v sobotu 22. - 23. června 2018. Pro účastníky bude připraven zajímavý program jak na kampusu (bližší informace o programu na kampusu zde), tak i na jednotlivých fakultách. Na akci je třeba se předem přihlásit (více zde). Na Zdravotně sociální fakultě (J. Boreckého 27, České Budějovice) Vás rádi uvítáme v pátek 22. 6. 2018  mezi 15 a 17 hodinou. Můžete využít nabídku fakultního programu (níže) anebo se přijďte jen podívat, co je u nás nového.

Program setkání absolventů na ZSF JU v pátek 22. 6. 2018

Možnost neformálního setkání s vyučujícími (Ti z vyučujících, kteří budou moci být na fakultě přítomni, se s Vámi rádi setkají! Proto se neostýchejte zaklepat na dveře jejich kanceláří, ke kterým Vás případně nasměrují pracovnice recepce. Čas: 15 - 17 hod.)

Prezentace s výkladem k projektu SLNO (Jedná se o projekt výstavby moderního Simulačního centra pro zdravotnické obory. Prezentaci uvede a komentářem doprovodí Mgr. František Dolák, Ph.D. z Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče. Místo: Učebna U10, 2. patro. Čas: 15:30 /trvání cca 20 minut/)

Program Centra fyzioterapie (Uvedená vyšetření a konzultace poskytne Mgr. Jana Jarošová, vedoucí fyzioterapeutka Centra fyzioterapie. Místo: Učebna U3 /přízemí/. Čas: Kdykoliv v časovém rozmezí 15:30 - 16:30):

  • Přístrojové vyšetření stability (K vyšetření stability používá Centrum fyzioterapie stabilometrickou plošinu /posturograf/, hodnotící rovnováhu během stoje v různých pozicích.)
  • Zjišťování plochonoží a celkového zatížení plosky nohy pomocí podoskopu (Podoskop je skleněná deska se zrcadlem, která ve stoji odhaluje rozložení zátěže na chodidlech a umožňuje tak zhodnotit klenbu nohy.)
  • Individuální konzultace v oblasti fyzioterapie

Ukázka práce s „gerontooblekem“ (Gerontooblek je odborná výuková pomůcka, která navozuje iluzi stáří a nemoci. Ukázku povede Mgr. Dagmar Dořáčková, Ph.D. z Ústavu sociálních a sociálněpedagogických věd. Místo: Učebna U11, 2. patro. Čas: Kdykoliv v časovém rozmezí 15:30 - 16:30

Možnost návštěvy kavárny (Kavárna se nachází ve 2. patře budovy. V pátek 22. 6. bude otevřeno do 17 hod.)

 

Program je otevřen i pro zájemce z řad studentů a široké veřejnosti. Kontakt pro případné dotazy: Mgr. Petr Matula (email: pmatula@zsf.jcu.cz, tel.: 389 037 515).