Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Intenzivní vyrovnávací kurzy anglického a německého jazyka

Intenzivní vyrovnávací kurzy anglického a německého jazyka

Sdělení pro

Intenzivní vyrovnávací kurzy anglického a německého jazyka

Kurzy jsou určeny pro studenty 1. ročníků, kteří neuspěli u vstupních jazykových testů, a další zájemce

Oddělení jazyků ZSF JU otevírá od letního semestru 2014/15 intenzivní vyrovnávací kurzy anglického a německého jazyka, které jsou zaměřeny na dosažení požadovaných jazykových znalostí a dovedností na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce, nezbytných pro zahájení studia odborného cizího jazyka. Kurzy jsou určeny pro studenty 1. ročníků, kteří neuspěli u vstupních jazykových testů, mohou se jich však zúčastnit i další zájemci, kteří si chtějí rozšířit své jazykové znalosti. Kurzy v rozsahu dvou vyučovacích hodin budou probíhat ve čtvrtek od 12:00, cena kurzu je 1 680 Kč za semestr. Podrobnosti a přihláška jsou v příloze.