Nacházíte se zde: Úvod > Aktuality > Nová publikace Učíme lidi pomáhat vypovídá o zaměření fakulty, její historii i současnosti

Nová publikace Učíme lidi pomáhat vypovídá o zaměření fakulty, její historii i současnosti

Novinka (27.7.2015)

Nová publikace Učíme lidi pomáhat vypovídá o zaměření fakulty, její historii i současnosti

Moderně graficky zpracovaná brožura má 51 stran a přispěje k propagaci ZSF JU

Učíme lidi pomáhat – to je slogan Zdravotně sociální fakulty JU a zároveň také titul nové publikace, která vznikla díky projektu Otevřenost ZSF JU v rámci Institucionálního plánu JU. Fakulta dosud podobnou brožuru, která by ji samostatně navenek reprezentovala, postrádala. Proto využila možnosti pořídit ji z IP a v letošním roce ze stejného zdroje zaplatí i její anglickou verzi. 

Publikace je moderně graficky zpracovaná v souladu s vizuální identitou Jihočeské univerzity, má praktický čtvercový formát  a zdobí ji mnoho barevných fotografií. Na 51 stranách obsahuje nejpodstatnější informace o zaměření fakulty, její historii, současnosti i budoucnosti. Přináší přehled zde vyučovaných oborů včetně souhrnu možností uplatnění absolventů. Další kapitoly mají název Celoživotní studium, Věda a výzkum, Mezinárodní vztahy a Služby pro veřejnost, což je text představující Centrum prevence civilizačních chorob, Centrum fyzioterapie a Centrum pro seniory. Samostatný prostor dostala kapitola věnovaná praxím studentů, které mají pro výsledný efekt studia na ZSF JU zcela zásadní význam. Fakulta jim proto věnuje velkou pozornost a spolupracuje s více než 80 klinickými pracovišti v jižních Čechách i v dalších částech republiky. Kapitola o dalším dění na fakultě pak shrnuje informace o konferencích a dalších odborných setkáních, jež fakulta organizuje či hostí, díky čemuž si udržuje silnou pozici v odborných kruzích. Vzhledem k tomu, že je ZSF JU zaměřená na pomáhající profese, pořádá také výstavy, sportovní a další akce přitažlivé nejen pro studenty a pedagogy, ale hlavně pro veřejnost. Závěrečné části prezentují Jihočeský kraj a České Budějovice, které se pyšní přívlastkem univerzitní město. Součástí publikace je také sešit Organizační struktura se jmenným přehledem, který je vložený samostatně, takže ho lze průběžně aktualizovat.

Přiložené obrázky