Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Studijní agenda > Studijní programy a obory > Všeobecná sestra - studijní obor > Všeobecná sestra - studijní obor

Všeobecná sestra - studijní obor

Studijní program: Ošetřovatelství

 

Studijní obory: Všeobecná sestra

            Bakalářské studium studijního programu Ošetřovatelství v oboru Všeobecná sestra je tříleté a po jeho absolvování získají absolventi se souhlasem MZ ČR oprávnění vykonávat zdravotnické povolání.

            Absolventi studijního oboru Všeobecná sestra na základě vědomostí a dovedností z ošetřovatelských, medicínských a humanitních oborů a na základě zkušeností z odborné praxe budou schopni rozpoznat somatické a psychosociální potřeby klienta/nemocného a zajistit potřebnou péči směřující k posílení a udržení zdraví, k prevenci onemocnění a k péči o klienta nemocného jak v období nemoci, tak i v období jeho rekonvalescence.

            Absolventi najdou uplatnění v ambulantních a lůžkových zdravotnických zařízeních. Budou mít teoretické a praktické předpoklady pro vedení ošetřovatelského týmu, privátní praxe nebo vedení ošetřovatelských agentur.

            Přihlásí-li se ke studiu do kombinované formy studia studijního oboru Všeobecná sestra uchazeč, který nemá způsobilost k výkonu zdravotnického povolání všeobecná sestra bez odborného dohledu a po úspěšném absolvování přijímacího řízení bude přijat ke studiu, musí během studia k získání odborné způsobilosti absolvovat praktickou výuku v rozsahu 2300 hodin.