2000

Opatření děkana ZSF JU č. 12/2000
Vydání povolení k stání, zastavení ve vymezeném prostoru
Opatření děkana ZSF JU č. 13/2000
Podmínky přijetí ke studiu na ZSF JU v Č. Budějovicích pro rok 2001/2002
Opatření děkana ZSF JU č. 14/2000
k přijímacímu řízení v akademickém roce 2001/2002
Opatření děkana ZSF JU č. 16/2000
Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2001/2002
Opatření děkana ZSF JU č. 17/2000
kterým se stanovují podmínky pro přiznání prospěchových stipendií studentům Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v akademickém roce 2000/2001.