2001

Opatření děkana ZSF JU č. 5/2001
Pravidla finančního ohodnocování externích vyučujících
Opatření děkana ZSF JU č. 7/2001
Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2002/2003