2005

Opatření děkana ZSF JU č. 26/2005
Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 do bakalářských a magisterských navazujících studijních programů
Opatření děkana ZSF JU č. 27/2005
Podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro akademický rok 2006/2007.