2006

Opatření děkana ZSF JU č. 1/2006
Dodatek k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 stanoveným v Opatření děkana ZSF JU č. 26/2005
Opatření děkana ZSF JU č. 2/2006
k přípravnému kurzu, kterým se stanoví podmínky účasti v Přípravném kurzu pro uchazeče o studium na ZSF JU
Opatření děkana ZSF JU č. 5/2006
o přijetí ke studiu v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech uskutečňovaných na ZSF JU v Českých Budějovicích; ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA; Dodatek k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 stanoveným v Opatření děkana ZSF JU č. 26/2005
Opatření děkana ZSF JU č. 6/2006
k rozsahu pravomocí delegovaných na tajemníka ZSF JU
Opatření děkana ZSF JU č. 7/2006
Dodatek k podmínkám přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro akademický rok 2006/2007 v oboru Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí a mládeže stanoveným v Opatření děkana ZSF JU č. 27/2005.
Opatření děkana ZSF JU č. 8/2006
Plán interní kontrolní činnosti na ekonomickém oddělení ZSF JU
Opatření děkana ZSF JU č. 10/2006
Dodatek k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 stanoveným v Opatření děkana ZSF JU č. 26/2005 pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v bakalářském studijním oboru Fyzioterapie pro akademický rok 2006/2007.
Opatření děkana ZSF JU č. 11/2006
k prověrkám bezpečnosti práce
Opatření děkana ZSF JU č. 17/2006
Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008 do bakalářských a magisterských navazujících studijních programů
Opatření děkana ZSF JU č. 18/2006
Podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro akademický rok 2007/2008
Opatření děkana ZSF JU č. 21/2006
kterým se stanoví podmínky účasti v přípravném kurzu pro uchazeče o studium na ZSF JU
Opatření děkana ZSF JU č. 22/2006
k vypisování témat a zadávání diplomových a bakalářských prací v akademickém roce 2006/2007