2008

Opatření děkana ZSF JU č. 1/2008
dodatek k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 stanoveným v Opatření děkana ZSF JU č. 17/2007
Opatření děkana ZSF JU č. 2/2008
Jmenování zaměstnanců ZSF JU zodpovědných za realizaci vnitřního kontrolního systému ZSF JU
Opatření děkana ZSF JU č. 3/2008
Organizace zápisu na letní semestr akademického roku 2007/2008
Opatření děkana ZSF JU č. 4/2008
Organizace a podmínky konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském, magisterském a navazujícím magisterském studiu v akademickém roce 2007/2008 a registrace prací. Viz Opatření děkana ZSF JU č. 6/2008
Opatření děkana ZSF JU č. 5/2008
o vrácení poplatku za přijímací řízení pro akademický rok 2008/2009
Opatření děkana ZSF JU č. 6/2008
Organizace a podmínky konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském, magisterském a navazujícím magisterském studiu v akademickém roce 2007/2008 a registrace prací
Opatření děkana ZSF JU č. 7/2008
dodatek k podmínkám přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro akademický rok 2008/2009
Opatření děkana ZSF JU č. 8/2008
k prověrkám bezpečnosti právce
Opatření děkana ZSF JU č. 9/2008
k termínům finančního zůčtování grantových a ostatních účelově vázaných finančních prostředků
Opatření děkana ZSF JU č. 10/2008
Plán interní kontrolní činnosti na ekonomickém oddělení ZSF JU
Opatření děkana ZSF JU č. 11/2008
o neupotřebitelném a nevyužitém majetku
Opatření děkana ZSF JU č. 12/2008
organizace předzápisu na zimní semestr akademického roku 2008/09 pro studenty vyšších ročníků
Opatření děkana ZSF JU č. 13/2008
k pohybu zaměstnanců mezi jednotlivými pracovišti ZSF JU
Opatření děkana ZSF JU č. 14/2008
Dodatek k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 stanovených v Opatření děkana ZSF JU č.17/2007
Opatření děkana ZSF JU č. 15/2008
Dodatek k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2008/2009 stanovených v Opatření děkana ZSF JU č.17/2007. Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na ZSF JU v kombinované formě bakalářského studijního oboru Porodni asistentka.
Opatření děkana ZSF JU č. 16/2008
k podmínkám přijímacího řízení pro studium na ZSF JU v akademickém roce 2008/2009 v bakalářských a navazujících magisterských programech
Opatření děkana ZSF JU č. 18/2008
k podmínkám přijímacího řízení pro studium na ZSF JU v akademickém roce 2008/2009 v bakalářských a navazujících magisterských programech
Opatření děkana ZSF JU č. 19/2008
Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2009/2010 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů
Opatření děkana ZSF JU č. 21/2008 dodatek č.1
Poplatek za rigorózní řízení
Opatření děkana ZSF JU č. 23/2008
k provedení inventarizací v roce 2008