2009

Opatření děkana ZSF JU č. 21/2009
Individuální studijní plán
Opatření děkana ZSF JU č. 22/2009
stanovení podmínek účasti v přípravném kurzu pro uchazeče o studium na ZSF JU
Opatření děkana ZSF JU č. 23/2009
Řád řízení ke jmenování profesorem na ZSF