2010

Opatření děkana ZSF JU č. 1/2010
k pravidlům studia v doktorských studijních programech
Opatření děkana ZSF JU č. 2/2010
Organizace a podmínky konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském a navazujícím magisterském studiu v akademickém roce 2009/2010 a registrace prací
Opatření děkana ZSF JU č. 3/2010
Dodatek k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011 stanovených v Opatření děkana ZSF JU č.14/2009
Opatření děkana ZSF JU č. 4/2010
Opatření děkana kterým se řídí oběh dokumentů
Opatření děkana ZSF JU č. 5/2010
Opatření děkana k zajištění a organizaci nákupu odborné literatury na ZSF JU
Opatření děkana ZSF JU č. 6/2010
Limity pokladní hotovosti ZSF JU
Opatření děkana ZSF JU č. 7/2010
Ceník úhrad za administrativní úkony poskytované studentům ZSF JU, případně jiným osobám
Opatření děkana ZSF JU č. 8/2010
Dodatek k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011 stanovených v Opatření děkana ZSF JU č. 15/2009
Opatření děkana ZSF JU č. 9/2010
Jmenování zaměstnanců ZSF JU zodpovědných za realizaci vnitřního kontrolního systému ZSF JU
Opatření děkana ZSF JU č. 10/2010
Termín předběžného zápisu na zimní semestr 2010/2011
Opatření děkana ZSF JU č. 11/2010
k prověrkám bezpečnosti práce
Opatření děkana ZSF JU č. 12/2010
k provedení inventarizací v roce 2010
Opatření děkana ZSF JU č. 13/2010
Dodatek k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2010/2011 stanovených v Opatření děkana ZSF JU č. 14/2009
Opatření děkana ZSF JU č. 14/2010
k zabezpečení ochrany autorských práv
Opatření děkana ZSF JU č. 15/2010
k podmínkám přijímacího řízení pro studium na Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích v akademickém roce 2010/2011 v bakalářských a navazujících magisterských oborech
Opatření děkana ZSF JU č. 16/2010
k harmonogramu AR 2009/2010
Opatření děkana ZSF JU č. 17/2010
Dodatek k podmínkám přijímacího řízení pro studium na Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích v akademické roce 2010/2011 v bakalářských a navazujících magisterských programech
Opatření děkana ZSF JU č. 18/2010
Podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro akademický rok 2011/2012
Opatření děkana ZSF JU č. 19/2010
Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012 do bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce
Opatření děkana ZSF JU č. 20/2010
Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2011/2012 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce