2011

Opatření děkana ZSF JU č. 1/2011
Limity pokladní hotovosti ZSF JU (zveřejněno 17.3.2011)
Opatření děkana ZSF JU č. 2/2011
Organizace zápisu na letní semestr akademického roku 2010/2011 (zveřejněno 21.1.2011)
Opatření děkana ZSF JU č. 3/2011
Organizace a podmínky konání státních závěrečních zkoušek v bakalářském a navazujícím magisterském studiu v akademickém roce 2010/2011 a registrace prací (zveřejněno 3.2.2011)
Opatření děkanky ZSF JU č. 4/2011
k K43 Opatření kvestorky k provádění pokladních operací, nakládání s hotovostí a ceninami (zveřejněno 26.4.2011)
Opatření děkanky ZSF JU č. 5/2011
Jmenování členů škodní a likvidační komise (zveřejněno 26.4.2011)
Opatření děkanky ZSF JU č. 6/2011 + příloha
Motivační podpora vědecko-výzkumného rozvoje ZSF JU (zveřejněno 29.4.2011)
Opatření děkanky ZSF JU č. 7/2011
vymezující kompetence proděkanů na ZSF JU ve funkčním období 2011-2015 (zveřejněno 3.5.2011)
Opatření děkanky ZSF JU č. 8/2011
k rozsahu pravomocí delegovaných na tajemníka ZSF JU (zveřejněno 6.5.2011)
Opatření děkanky ZSF JU č. 9/2011
Zpoplatnění habilitačního řízení a některá další opatření v souvislosti s habilitačním řízením na ZSF JU (zveřejněno 6.5.2011)
Opatření děkanky ZSF JU č. 10/2011
práva a povinnosti vedoucích kateder a garantů studijních oborů (zveřejněno 6.5.2011)
Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2011
Ediční a vědecko-výzkumná rada ZSF JU (zveřejněno 6.6.2011)
Opatření děkanky ZSF JU č. 12/2011
Jmenování zaměstnanců ZSF JU zodpovědných za realizaci vnitřního kontrolního systému ZSF JU (zveřejněno 6.5.2011)
Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2011
organizace předzápisu na zimní semestr Akademického roku 2011/2012 pro studenty vyšších ročníků (zveřejněno 6.5.2011)
Opatření děkanky ZSF JU č. 14/2011
k zabezpečení tělesné výchovy na ZSF JU (zveřejněno 6.6.2011)
Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2011
dodatek k podmínkám přijímacího řízení do doktorského studijního programu pro akademický rok 2011/2012 (zveřejněno 6.6.2011)
Opatření děkanky ZSF JU č. 16/2011
k veřejným prověrkám bezpečnosti práce (zveřejněno 13.6.2011)
Opatření děkanky ZSF JU č. 17/2011 + dodatek
Evidence a rozvržení pracovní doby
Opatření děkanky ZSF JU č. 18/2011
k čerpání dovolené zaměstnanců ZSF JU (zveřejněno 23.6.2011)
Opatření děkanky ZSF JU č. 19/2011
k podmínkám přijímacího řízení pro studium na Zdravotně sociální fakultě v Českých Budějovicích v akademickém roce 2011/2012 v bakalářských a navazujících magisterských programech (zveřejněno 1.7.2011)
Opatření děkanky ZSF JU č. 20/2011
k termínům finančního zúčtování grantových a ostatních účelově vázaných finančních prostředků