2012

Opatření děkanky ZSF JU č. 1/2012
O organizaci zápisu na letní semestr akademického roku 2011-2012
Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2012
O organizaci a podmínkách konání státních závěrečných zkoušek v bakalařském a navazujícím magisterském studiu v akademickém roce 2011/2012 a o registraci bakalářských/diplomových prací
Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2012
jímž se vydává dodatek k Opatření děkana č. 7/2009 Řád RIGORÓZNÍHO ŘÍZENÍ na ZSF JU
Opatření děkanky ZSF JU č. 4/2012
Dodatek k vypisování a zpracování podkladu pro zadávání diplomových/bakalářských prací na ZSF JU v akademickém roce 2011/2012 stanovených v Opatření děkanky ZSF JU č. 27/2011
Opatření děkanky ZSF JU č. 5/2012
Hodnocení zaměstnanců fakulty
Opatření děkanky ZSF JU č. 6/2012
k organizaci předběžného zápisu na zimní semestr akademického roku 2012/13 pro studenty vyšších ročníků
Opatření děkanky ZSF JU č. 7/2012
k veřejným prověrkám bezpečnosti práce
Opatření děkanky ZSF JU č. 8/2012
k podmínkám přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2013/2014
Opatření děkanky ZSF JU č. 9/2012
k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce
Opatření děkanky ZSF JU č. 10/2012
k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014 do bakalářského studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce
Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2012 + dodatek
k provedení inventarizací majetku v roce 2012
Opatření děkanky ZSF JU č. 12/2012
k termínům finančního zůčtování grantových a ostatních účelově vázaných finančních prostředků
Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2012
o podmínkách účasti v Přípravném kurzu pro uchazeče o studium na ZSF
Opatření děkanky ZSF JU č. 14/2012
k vypisování a zpracování podkladu pro zadání diplomové/bakalářské práce na ZSF JU v akademickém roce 2012/2013