2013

Opatření děkanky ZSF JU č. 1/2013
O organizaci a zápisu na letní semestr akademického roku 2012/2013
Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2013
Spisový řád
Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2013 - dodatek č. 2- příloha č. 1
Spisový řád- dodatek č. 2- příloha č. 1
Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2013 - dodatek č. 2 - příloha č. 2
Spisový řád - dodatek č. 2 - příloha č. 2
Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2013
O organizaci a podmínkách konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském a navazujícím magisterském studiu v akademickém roce 2012/2013 a o registraci bakalářských/diplomových prací
Opatření děkanky ZSF JU č. 4/2013
k veřejným prověrkám bezpečnosti práce
Opatření děkanky ZSF JU č. 5/2013
limity pokladní hotovosti
Opatření děkanky ZSF JU č. 6/2013
Dodatek k Opatření děkanky č. 5/2012 k Hodnocení zaměstnanců fakulty
Opatření děkanky ZSF JU č. 7/2013
Dodatek k organizaci a podmínkám konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském a navazujícím magisterském studiu v akademickém roce 2012-13 stanovených v Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2013
Opatření děkanky ZSF JU č. 8/2013
k organizaci předběžného zápisu na zimní semestr akademického roku 2013/14 pro studenty vyšších ročníků
Opatření děkanky ZSF JU č. 9/2013
Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ)
Opatření děkanky ZSF JU č. 10/2013
k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce
Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2013
k podmínkám přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2014/2015
Opatření děkanky ZSF JU č. 12/2013
k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 do bakalářského studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce
Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2013
k provedení inventarizací v roce 2013
Opatření děkanky ZSF JU č. 14/2013
Výkladové pravidlo k opatření č. 5/2012
Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2013
k vypisování a zpracování podkladu pro zadání diplomových / bakalářských prací na ZSF JU v akademickém roce 2013 / 2014
Opatření děkanky ZSF JU č. 16/2013
k podmínkám účasti v Přípravném kurzu pro uchazeče o studium na ZSF JU
Opatření děkanky ZSF JU č. 17/2013
k řešení krizových situací a způsobu provedení
Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2013- dodatek č. 2 - příloha č. 2
Spisový řád- dodatek č. 2 - příloha č. 2