2014

Opatření děkanky ZSF JU č. 1/2014
O organizaci zápisu na letní semestr akademického roku 2013 / 2014
Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2014
O organizaci a podmínkách konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském a navazujícím magisterském studiu v akademickém roce 2013/2014 a o registraci bakalářských/diplomových prací
Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2014
Dodatek k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 stanovených v Opatření děkanky ZSF JU č. 10/2013
Opatření děkanky ZSF JU č. 4/2014
Poskytování osobních ochranných prostředků, mycích a dezinfekčních prostředků zaměstnanců fakulty.
Opatření děkanky ZSF JU č. 5/2014
Zpoplatnění habilitačního řízení
Opatření děkanky ZSF JU č. 6/2014
Stanovení poplatku za jmenovací řízení profesorem
Opatření děkanky ZSF JU č. 7/2014
Opatření děkanky k organizaci předběžného zápisu na zimní semestr akademického roku 2014/15 pro studenty vyšších ročníků
Opatření děkanky ZSF JU č. 8/2014
Stanovení výše úhrad nákladů na mimořádné a nadstandardní úkony a služby poskytované studentům a absolventům JU, případně dalším osobám
Opatření děkanky ZSF JU č. 9/2014
Opatření děkanky ZSF JU č. 9/2014 kterým se stanovují podmínky a výše prospěchového stipendia na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2014/15
Opatření děkanky ZSF JU č. 10/2014
Opatření děkanky ZSF JU č. 10/2014 k veřejným prověrkám bezpečnosti práce
Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2014
Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2014 k podmínkám přijímacího řízení do doktorských programů pro akademický rok 2015/2016
Opatření děkanky ZSF JU č. 12/2014
Opatření děkanky ZSF JU č. 12/2014 k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce
Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2014
Opatření děkanky ZSF č. 13/2014 k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 do bakalářského studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce
Opatření děkanky ZSF JU č. 14/2014
Opatření děkanky ZSF JU č. 14/2014 k provádění pokladních operací, nakládání s hotovostí a ceninami
Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2014
Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2014 ke jmenování komisí k provedení inventarizací v roce 2014
Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2014 - dodatek č. 1
ke jmenování komisí k provedení inventarizací v roce 2014
Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2014 dodatek č. 2
Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2014 dodatek č. 2 ke jmenování komisí k provedení inventarizací v roce 2014
Opatření děkanky ZSF JU č. 16/2014
Opatření děkanky ZSF JU č. 16/2014 k vypisování a zpracování podkladu pro zadání diplomových/bakalářských prací na ZSF JU v akademickém roce 2014/2015
Opatření děkanky ZSF JU č. 17/2014
Opatření děkanky ZSF JU č. 17/2014 o podmínkách účasti v Přípravném kurzu pro uchazeče o studium na ZSF JU
Opatření děkanky ZSF JU č. 18/2014
Opatření děkanky ZSF JU č. 18/2014 o organizaci zápisu na letní semestr akademického roku 2014/2015