2016

Opatření děkanky ZSF JU č. 1/2016
Studentské hodnocení výuky v zimním semestru v akademickém roce 2015/2016
Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2016
Motivační podpora vědecko-výzkumného rozvoje ZSF JU
Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2016
Podmínky zprostředkování nostrifikace maturitního vysvědčení vydaného v zahraničí pro uchazeče o studium anglického oboru Nurse
Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2016
Measures of the Dean of the FHSS USB no. 3/2016 - Terms of mediation of nostrification of the school leaving certificate/diploma issued in a foreign country for prospective students of the English study course Nurse
Opatření děkanky ZSF JU č. 4/2016
SZZ 2016
Opatření děkanky ZSF JU č. 5/2016
Výkladové pravidlo
Opatření děkanky ZSF JU č. 6/2016
Pravidla a požadavky pro odevzdání bakalářských/diplomových prací na ZSF JU
Opatření děkanky ZSF JU č. 7/2016
k pravidlům studia v doktorských studijních programech
Opatření děkanky ZSF JU č. 8/2016
k organizaci předběžného zápisu na ZS AR 2016/17 pro studenty vyšších ročníků
Opatření děkanky ZSF JU č. 9/2016
Rigorózní řízení na ZSF JU v Českých Budějovicích
Opatření děkanky ZSF JU č. 10/2016
Vědecko-výzkumná rada Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2016
Studentské hodnocení výuky v LS v AR 2015/2016
Opatření děkanky ZSF JU č. 12/2016
Evidence a rozvržení pracovní doby
Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2016
Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2016/2017 do bakalářského studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce
Measure of the Dean of the FHSS USB no. 13/2016_EN
The rules for the second round of admission process and the conditions for admission into the academic year 2016/2017 of the Bachlor study program offered in English language
Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2016_EN- příloha č. 1
Application form NURSING
Opatření děkanky ZSF JU č. 14/2016
Evidence klientů a příjmů v Centrech ZSF JU
Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2016
kterým se stanovují podmínky a výše prospěchového stipendia na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2016/17
Opatření děkanky ZSF JU č. 16/2016
ke jmenování komisí k provedení inventarizací v roce 2016
Opatření děkanky ZSF JU č. 17/2016
Pověření osob při rozhodnutí o vhodnosti nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu v rámci kategorie průzkumu trhu