2018

Opatření děkanky ZSF JU č. 1/2018
o organizaci a podmínkách konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském a navazujícím magisterském studiu v akademickém roce 2017/2018 a o registraci bakalářských/diplomových prací
Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2018
kterým se vydává Organizační řád Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2018
Poskytování osobních ochranných prostředků, mycích a dezinfekčních prostředků zaměstnanců fakulty.
Opatření děkanky ZSF JU č. 4/2018
ke jmenování komisí k provedení mimořádné inventarizace v roce 2018 ve vybraných objektech
Opatření děkanky ZSF JU č. 5/2018
k organizaci předběžného elektronického zápisu na zimní semestr akademického roku 2018/19 pro studenty vyšších ročníků
Opatření děkanky ZSF JU č. 6/2018
Zavedení identifikátorů vědeckých pracovníků na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Opatření děkanky ZSF JU č. 7/2018
kterým se stanovují podmínky a výše prospěchového stipendia na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2018/19
Opatření děkanky ZSF JU č. 8/2018
k veřejným prověrkám bezpečnosti práce
Opatření děkanky ZSF JU č. 9/2018
ke jmenování komisí k provedení inventarizací v roce 2018
Opatření PODATELNA - příloha č. 2 zástupy - Aktualizace 8.11.2018
Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2013 SPISOVÝ ŘÁD ZÁSTUPY V DOBĚ NEPŘÍTOMNOSTI
Opatření PODATELNA - příloha č. 2 zástupy - Aktualizace 14.11.2018
Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2013 SPISOVÝ ŘÁD příloha č. 2, ZÁSTUPY V DOBĚ NEPŘÍTOMNOSTI
Opatření děkanky ZSF JU č. 10/2018
k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce
Measures of the Dean of FHSS USB No. 11/2018
the conditions of admission procedure for postgraduate study programs for the academic year 2019/2020
Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2018
k podmínkám přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2019/2020
Measures of the Dean of FHSS USB No. 12/2018
The conditions of admission procedure to a bachelor study program in English for the academic year 2019/2020
Opatření děkanky ZSF JU č. 12/2018
k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 do bakalářského studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce
Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2018
k vypisování a zpracování podkladu pro zadání diplomových / bakalářských prací na ZSF JU v akademickém roce 2018/2019
Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2018 - přílohy
Přílohy k opatření Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2018.
Opatření děkanky ZSF JU č. 14/2018
o podmínkáchúčasti v Přípravném kurzu pro uchazeče o studium na ZSF JU
Opatření děkanky ZSF JU č. 14/2018 - příloha
Příloha k opatření Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2018.