2020

Opatření děkanky ZSF JU č. 5/2020
Pravidla pro provoz elektronické pošty na ZSF JU
Opatření děkanky ZSF JU č. 4/2020
k organizaci předběžného elektronického zápisu na zimní semestr akademického roku 2020/21 pro studenty vyšších ročníků
Dodatek č. 1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 1/2020
o organizaci a podmínkách konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském a navazujícím magisterském studiu v akademickém roce 2019/20 a o registraci bakalářských / diplomových prací
Dodatek č. 2 k Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2019
k vypisování a zpracování podkladů pro zadávání BP/DP v AR 2019/20
Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2020
Statut Etické komise Zdravotně socíální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Dodatek č. 1 k Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2019
k vypisování a zpracování podkladů pro zadávání BP/DP v AR 2019/20
Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2020
k organizaci a zpracování studijních pobytů a pracovních atáží absolvovaných na zahraničních vysokých školách a institucích
Opatření děkanky ZSF JU č. 1/2020
o organizaci a podmínkách konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském a navazujícím magisterském studiu v akademickém roce 2019/20 a o registraci bakalářských / diplomových prací