Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Vnitřní normy ZSF JU > Opatření děkana / děkanky ZSF JU

Opatření děkana / děkanky ZSF JU

Opatření děkana / děkanky ZSF JU

Opatření rozdělená podle roku vydání:

 

2020 2019 2018 2017
2016 2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006 2005
2004 2003 2002 2001 2000 1999

 

Všechna opatření seřazená data vydání:

Opatření děkanky ZSF JU č. 7/2019
kterým se stanovují podmínky a výše prospěchového stipendia na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2019/20
Opatření děkanky ZSF JU č. 6/2019
ke jmenování komisí k provedení inventarizací v roce 2019
Opatření děkanky ZSF JU č. 5/2019
k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 do bakalářského studijního programu Pediatrické ošetřovatelství. Uchazeč se může ke studiu přihlásit podáním e-přihlášky na adrese: https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html
Opatření děkanky ZSF JU č. 4/2019
k organizaci předběžného elektronického zápisu na zimní semestr akademického roku 2019/20 pro studenty vyšších ročníků
Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2018 - Dodatek č. 2
k podmínkám přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2019/2020
Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2018 - Dodatek č. 1
k podmínkám přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademcký rok 2019/2020
Opatření děkanky ZSF JU č. 10/2018 - Dodatek č. 1
k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce
Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2019
o složení a činnosti Akreditační komise Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích
Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2019
Studentská vědecká odborná činnost (zkr. SVOČ)
Opatření děkanky ZSF JU č. 1/2019
O organizaci a podmínkách konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském a navazujícím magisterském studiu v akademickém roce 2018/2019 a o registraci bakalářských / diplomových prací
Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2018
k organizaci předběžného elektronického zápisu na letní semestr akademického roku 2018/2019
Opatření děkanky ZSF JU č. 14/2018 - příloha
Příloha k opatření Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2018.
Opatření děkanky ZSF JU č. 14/2018
o podmínkáchúčasti v Přípravném kurzu pro uchazeče o studium na ZSF JU
Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2018 - přílohy
Přílohy k opatření Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2018.
Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2018
k vypisování a zpracování podkladu pro zadání diplomových / bakalářských prací na ZSF JU v akademickém roce 2018/2019
Opatření děkanky ZSF JU č. 12/2018
k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 do bakalářského studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce
Measures of the Dean of FHSS USB No. 12/2018
The conditions of admission procedure to a bachelor study program in English for the academic year 2019/2020
Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2018
k podmínkám přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2019/2020
Measures of the Dean of FHSS USB No. 11/2018
the conditions of admission procedure for postgraduate study programs for the academic year 2019/2020
Opatření děkanky ZSF JU č. 10/2018
k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce