Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Vnitřní normy ZSF JU > Opatření děkana / děkanky ZSF JU

Opatření děkana / děkanky ZSF JU

Opatření děkana / děkanky ZSF JU

Opatření rozdělená podle roku vydání:

 

2020 2019 2018 2017
2016 2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006 2005
2004 2003 2002 2001 2000 1999

 

Všechna opatření seřazená data vydání:

Opatření PODATELNA - příloha č. 2 zástupy - Aktualizace 14.11.2018
Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2013 SPISOVÝ ŘÁD příloha č. 2, ZÁSTUPY V DOBĚ NEPŘÍTOMNOSTI
Opatření PODATELNA - příloha č. 2 zástupy - Aktualizace 8.11.2018
Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2013 SPISOVÝ ŘÁD ZÁSTUPY V DOBĚ NEPŘÍTOMNOSTI
Opatření děkanky ZSF JU č. 9/2018
ke jmenování komisí k provedení inventarizací v roce 2018
Opatření děkanky ZSF JU č. 8/2018
k veřejným prověrkám bezpečnosti práce
Opatření děkanky ZSF JU č. 7/2018
kterým se stanovují podmínky a výše prospěchového stipendia na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2018/19
Opatření děkanky ZSF JU č. 6/2018
Zavedení identifikátorů vědeckých pracovníků na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Opatření děkanky ZSF JU č. 5/2018
k organizaci předběžného elektronického zápisu na zimní semestr akademického roku 2018/19 pro studenty vyšších ročníků
Opatření děkanky ZSF JU č. 4/2018
ke jmenování komisí k provedení mimořádné inventarizace v roce 2018 ve vybraných objektech
Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2018
Poskytování osobních ochranných prostředků, mycích a dezinfekčních prostředků zaměstnanců fakulty.
Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2018
kterým se vydává Organizační řád Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Opatření děkanky ZSF JU č. 1/2018
o organizaci a podmínkách konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském a navazujícím magisterském studiu v akademickém roce 2017/2018 a o registraci bakalářských/diplomových prací
Opatření děkanky ZSF JU č. 22/2017
k organizaci předběžného elektronického zápisu na letní semestr akademického roku 2017/2018
Opatření děkanky ZSF JU č. 21/2017
k vypisování a zpracování podkladu pro zadání diplomových/bakalářských prací na ZSF JU v akademickém roce 2017/2018
Opatření děkanky ZSF JU č. 20/2017
o podmínkách účasti v Přípravném kurzu pro uchazeče o studium na ZSF JU
Measures of the Dean of the FHSS USB no. 19/2017
Terms of mediation of nostrification of the school leaving certificate/diploma issued in a foreign country for prospective students of the bachelor study programmes taught in English
Opatření děkanky ZSF JU č. 18/2017
k podmínkám přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2018/2019
Opatření děkanky ZSF JU č. 17/2017
k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 do bakalářského studijního programu uskutečňovaného v anglickém jazyce
Dodatek č.1 k Opatření děkanky ZSF č. 16/2017
Studentská vědecká odborová činnost (SVOČ)
Opatření děkanky ZSF JU č. 16/2017
k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce
Opatření děkanky ZSF JU č. 15/2017
Opatření děkana o složení a činnosti Akreditační komise Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity