Nacházíte se zde: Úvod > Dokumenty > Vnitřní normy ZSF JU > Opatření děkana / děkanky ZSF JU

Opatření děkana / děkanky ZSF JU

Opatření děkana / děkanky ZSF JU

Opatření rozdělená podle roku vydání:

 

2020 2019 2018 2017
2016 2015 2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007 2006 2005
2004 2003 2002 2001 2000 1999

 

Všechna opatření seřazená data vydání:

Opatření děkanky ZSF JU č. 14/2017
kterým se stanovuje zařazování akademických a vědeckých pracovníků a neakademických zaměstnanců do platových tříd a tarifních rozpětí těchto tříd, jakož i další náležitosti vyplývající z aplikace mzdového předpisu JU v podmínkách Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Opatření děkanky ZSF JU č. 13/2017
Pravidla pro tvorbu, schvalování a zveřejňování strategických dokumentů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Opatření děkanky ZSF JU č. 12/2017
Studentská vědecká odborná činnost (zkr. SVOČ)
Opatření děkanky ZSF JU č. 11/2017
k veřejným prověrkám bezpečnosti práce
Opatření děkanky ZSF JU č. 10/2017
vymezujíjcí práva a povinnosti ředitelů ústavů, garantů studijních programů, garantů předmětů
Opatření děkanky ZSF JU č. 9/2017 - dodatek č. 1
ke jmenování komisí k provedení inventarizací v roce 2017
Opatření děkanky ZSF JU č. 9/2017
ke jmenování komisí k provedení inventarizací v roce 2017
Opatření děkanky ZSF JU č. 8/2017
kterým se stanovují podmínky a výše prospěchového stipendia na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2017/18
Opatření děkanky ZSF JU č. 7/2017
k organizaci Studentského hodnocení výuky
Opatření děkanky ZSF JU č. 6/2017
k organizaci předběžného elektronického zápisu na zimní semestr akademického roku 2017/18 pro studenty vyšších ročníků
Opatření děkanky ZSF JU č. 20/2016- dodatek č.2
k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 do bakalářských studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce
Opatření děkanky ZSF JU č. 19/2016- dodatek č.2
k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce
Opatření děkanky ZSF JU č. 19/2016- dodatek č.1
k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů uskutečňovaných v českém jazyce
Opatření děkanky ZSF JU č. 5/2017
Evidence a rozvržení pracovní doby
Opatření děkanky ZSF JU č. 4/2017
Motivační podpora vědecko-výzkumného rozvoje ZSF JU
Opatření děkanky ZSF JU č. 20/2016 - dodatek č.1
k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 do bakalářských studijních programů uskutečňovaných v anglickém jazyce
Opatření děkanky ZSF JU č. 3/2017
O organizaci a podmínkách konání státních závěrečných zkoušek v bakalářském a navazujícím magisterském studiu v roce 2016/2017 a o registraci bakalářských/ diplomových prací
Opatření děkanky ZSF JU č. 2/2017
Studentské hodnocení výuky v zimním semestru v akademickém roce 2016/2017
Opatření děkanky ZSF JU č. 1/2017
Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ)
Opatření děkanky ZSF JU č. 24/2016
o organizaci zápisu na letní semestr akademického roku 2016/2017