Nacházíte se zde: Úvod > ZSF JU nabídne od září kurz Feuersteinovy metody

ZSF JU nabídne od září kurz Feuersteinovy metody

Plánovaná akce (8.9.2017)

ZSF JU nabídne od září kurz Feuersteinovy metody

Lekce budou zaměřené na rozvoj kognitivních funkcí. Kurz je otevřený i zájemcům z jiných fakult a široké veřejnosti

Zdravotně sociální fakulta JU otevře ve spolupráci s Centrem pro sebevzdělávání COGITO nový kurz nazvaný Metoda rozvoje kognitivních funkcí Reuvena Feuersteina FIE standard I. Cílovou skupinou jsou učitelé, speciální pedagogové, vychovatelé, asistenti pedagoga a další odborníci, kteří využijí v praxi zkušenosti se zprostředkujícím vyučováním, kdy budou schopni naučit děti efektivněji myslet, rozvíjet způsoby myšlení, předávat jim pocit kompetence, naučit je ovládat své chování či pracovat s chybou. Kurz začne 8. září a potrvá do 9. prosince 2017, termín pro přihlášení je do 10. srpna. Přihlašovat se lze přes Kancelář proděkana pro akademické záležitosti ZSF JU (organizační garant Petr Matula, tel. 389 037 515, e-mail: pmatula@zsf.jcu.cz). Podrobnosti jsou na webových stránkách Celoživotního vzdělávání Jihočeské univerzity (přesný odkaz na tento kurz včetně přihlášky je pod touto zprávou). Délka kurzu je 80 hodin a stojí 9 000 Kč.

Účastnici kurzu budou schopni po absolvování kurzu pracovat s prvními čtyřmi instrumenty programu Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina. Získají zkušenost se zprostředkujícím vyučováním, aby byli schopni naučit děti efektivněji myslet, rozvíjet způsoby myšlení, předávat jim pocit kompetence, naučit je ovládat své chování a  pracovat s chybou. Izraelský profesor Reuven Feuerstein byl celosvětově uznávaným psychologem v oblasti klinické, vývojové a kognitivní psychologie. Proslulým se stal především díky svému tvrzení, že intelekt člověka je modifikovatelný. Věnoval se otázkám traumatického mozkového postižení, Downovu syndromu, dětem s poruchami autistického spektra, demenci a dalším vývojovým poruchám. "Kurz je určen stávajícím studentům Zdravotně sociální fakulty i jejím absolventům. Vzhledem k tomu, že se jedná o kurz nabízený formou CŽV, je otevřen i zájemcům z jiných fakult a široké veřejnosti. Nejzajímavější beze sporu bude pro studenty či absolventy obecné nebo speciální pedagogiky, psychologie  a rehabilitační-psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory," upřesnila lektorka a odborná garantka kurzu Mgr. Kamila Štindlová. Podrobnosti o principech této metody jsou na http://www.centrum-cogito.cz.

Přiložené obrázky

Přiložené soubory