Nacházíte se zde: Úvod > Members > svestkor

Mgr.Ing. Renata Švestková, Ph.D.

Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D.

Pracoviště:

 • Ústav sociální a speciálněpedagogických věd

Pedagogická hodnost:

odborný asistent s vědeckou hodností

Kontakt:

e-mail: svestkor@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 38 903 7684
Adresa:
J. Boreckého 27, pracoviště: Jírovcova 24,
370 11 České Budějovice

Místnost: 1. patro, č. dveří 01 011 , budova Jírovcova

Konzultační hodiny:

 • Konzultační hodiny LS 2018/2019 PONDĚLÍ 14:30 - 16:30 HODIN, budova Jírovcova, kancelář 01 011 s vyjímkou pondělí 1.4., 15.4. a 29.4.2019 kdy probíhá výuka.
 • Individuální termín konzultace si lze domluvit e-mailem.
 • Dne 8.4.2019 jsou z důvodu služební cesty konzultační hodiny zrušeny.

Výuka:

  Curriculum vitae:

  • Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D., pracuje na Zdravotně sociální fakultě JU od roku 1998, kde v letech 1998 – 2002 vedla Ústav sociální práce. Od roku 1995 je externím učitelem na Pedagogické fakultě JU. Má zkušenosti z koordinace dobrovolnické práce na ZSF JU. V letech 1995 – 98 byla dobrovolným ředitelem CEGV Cassiopeia v Českých Budějovicích. Má dlouholetou zkušenost z práce s dětmi ve volném čase, se zdravotně postiženými dětmi a mládeží. Je držitelkou řady osvědčení opravňujících k výše uvedené činnosti. Aktivně se účastní řešení grantových projektů z oblasti dobrovolnictví, sociální práce a ekologické výchovy, nestátních neziskových organizací. Je autorkou publikací týkajících se její odborné problematiky.
  • _
  • VZDĚLÁNÍ:
  • 2012 - 2014 - Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati, Zlín, navazující magisterské studium, obor Sociální pedagogika.
  • 1997 - 2004 - Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, doktorské studium, obor Pedagogika.
  • 1997 - 1998 - Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Doplňující pedagogické studium, Specializace ekologická výchova.
  • 1996 - 1997 - Česká zemědělská univerzita Praha, Doplňující pedagogické studium.
  • 1991 - 1996 - Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor všeobecný, specializace Využití a ochrana zemědělské krajiny.
  • _
  • OSTATNÍ PEDAGOGICKÁ PRAXE:
  • 2018 - odborný garant programu Prevence neplánovaných těhotenství a interupce, Národní iniciativa pro život o.p.s.
  • 2017 - 2018 - junior lektor Věda nás baví o. p. s.
  • 2009 - 2012 - supervizor a odborný garant vzdělávání projektu CZ.1.07/1.2.00/08.0170 Učení pro život - posílení profesní úrovně pedagogů výchovných zařízení za účelem rozvoje klíčových kompetencí u dětí s ústavní nebo ochrannou výchovou.
  • 2007 - dosud - odborný garant a organizátor školení pracovníků pro práci s dětmi a mládeží a HVT, Česká tábornická unie - Jihočeská oblast
  • _
  • ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH ORGANIZACÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH:
  • 1998 - dosud - člen České pedagogické společnosti
  • 1998 - dosud - člen České asociace pedagogického výzkumu
  • 2000 - dosud - člen České tábornické unie, z.s.
  • 2002 - 2005 - člen Asociace Pět P v ČR
  • 2009 - dosud - člen Koordinační skupiny EVVO Jihočeského kraje
  • 2011 - dosud - člen hodnotící komise SOČ, krajské kolo, DDM České Budějovice, obor 14. pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.

  Současné odborné zaměření:

  • Nestátní neziskové organizace
  • Sociální pedagogika
  • Prevence rizikového chování
  • Kyberšikana
  • Ekologická výchova

  Publikační činnost:

   Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

   • Rok 2018
   • Prevence kyberšikany a ochrana dětí před on-line hrozbami – hlavní řešitel, dotační program Prevence kriminality pro rok 2018, MZ ČR.
   • _
   • Rok 2012 - 2013
   • Využití potenciálu talentovaných a všestranně nadaných studentů na Zdravotně sociální fakultě JU - členka realizačního týmu, část 1 - rozvojový projekt MŠMT.
   • _
   • Rok 2011 - 2012
   • Projekt CZ.1.07/1.2.06/03.0020 „Nevidím, neslyším, ale vím... environmentální výchova pro speciální školy“- odborná metodická spolupráce při realizaci projektu (nositel projektu ZČ HB FOREST - CEGV Cassiopeia, České Budějovice).
   • _
   • Rok 2009 - 2012
   • Projekt CZ.1.07/1.2.00/08.0170 Učení pro život - posílení profesní úrovně pedagogů výchovných zařízení za účelem rozvoje klíčových kompetencí u dětí s ústavní nebo ochrannou výchovou - supervizor a metodik projektu (nositel projektu Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu, o.s., Praha).
   • _
   • Rok 2011
   • Podpora spolupráce JU s neziskovým sektorem - rozvojový projekt MŠMT - spoluřešitel a koordinátor projektu.
   • _
   • Rok 2008
   • Podpora zvýšení zájmu nadané mládeže o studium na JU – rozvojový projekt MŠMT
   • Konference Dítě a zdravý životní styl – projekt Krajský úřad Jihočeského kraje.

   Osobní zájmy:

   • četba knih
   • kino a filmy
   • dobrá hudba
   • věci mezi nebem a zemí