Nacházíte se zde: Úvod > Cyklus otevřených schůzek studentské oborové rady s děkankou fakulty pokračuje 3. prosince

Cyklus otevřených schůzek studentské oborové rady s děkankou fakulty pokračuje 3. prosince

Plánovaná akce (3.12.2019)

Cyklus otevřených schůzek studentské oborové rady s děkankou fakulty pokračuje 3. prosince

Cílem těchto setkání je v neformální atmosféře řešit témata, která studentům usnadní život. Všichni zájemci jsou vítáni

 

Tradice pravidelných schůzek studentů s děkankou fakulty pokračuje v úterý 3. prosince od 14 hodin. Děkanka Mgr. Ivana Chloubová, Ph.D., zve studenty na setkání do zasedací místnosti děkanátu. Vítáni jsou všichni, jimž není život na fakultě lhostejný, případně mají nápady, jak ho vylepšit či obohatit. Je to příležitost v přátelské a neformální atmosféře prodiskutovat témata, která studenty zajímají, nacházet společná řešení problémů a dávat podněty pro další rozvoj fakulty. Setkání děkanky se studentskou oborovou radou, v níž jsou zastoupeny jednotlivé obory ZSF JU, se může zúčastnit každý student naší školy.

Přiložené obrázky