Nacházíte se zde: Úvod > Společný projekt naší fakulty s Clemson University se zaměří na komunitní péči

Společný projekt naší fakulty s Clemson University se zaměří na komunitní péči

Novinka (4.12.2018)

Společný projekt naší fakulty s Clemson University se zaměří na komunitní péči

Odborníci ze Zdravotně sociální fakulty JU začali připravovat se svými americkými kolegy z Clemson University v Jižní Karolíně unikátní projekt, který se týká komunitní péče. Evropský projekt, do něhož budou Američané zapojeni jako experti, se zaměří na výuku, ale bude mít rovněž svoji výzkumnou část. Vzdělávací modul spojí obory ošetřovatelství a sociální práce, protože tyto profese mají v komunitní péči velmi důležitou roli – a právě v tom je americký systém založený na multidisciplinární spolupráci velmi inspirativní pro Evropu. „Zdravotnický systém v USA byl už dříve transformován tak, že není zaměřen jen na akutní péči, která je preferovaná u nás, ale klade velký důraz na péči komunitní,“ vysvětluje děkanka ZSF JU prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. Podotkla, že investice do komunitní péče jsou pro stát i jeho obyvatele nižší než investice do akutní péče.

Podstatou komunitní péče je prevence, v níž hrají zásadní roli sestry. Pracují se zdravými lidmi, s nimiž jsou v pravidelném kontaktu – na rozdíl od zdravotnického systému u nás, který předpokládá, že lidé budou sami chodit k praktickému lékaři na preventivní prohlídky, což však nedělá každý. Výhodou je, že už při orientačních vyšetřeních mohou sestry zjistit, že u pacienta není něco v pořádku, a včas ho pak případně poslat k dalším odborníkům. Na Clemson University mají dokonce i mobilní jednotku, a to nákladní auto s ordinacemi vybavenými přístroji, s nímž objíždí obyvatele na venkově. „Tato péče je v Americe na jiné úrovni než u nás, proto budeme analyzovat rozdíly a chceme využít zkušenosti, které by zlepšily systém naší ošetřovatelské péče,“ říká děkanka.

Zodpovědnost lidí za své zdraví je nyní více zdůrazňována i u nás a v dalších zemích Evropy, proto je pro nás komunitní systém zajímavý. Po podání projektu lze v příštím roce začít spolupracovat na přípravě meziuniverzitního studijního programu joint degree, do něhož ZSF JU plánuje zapojit ještě dalších pět až šest evropských zemí. Tento studijní program bude unikátní právě tím, že ve společném modulu propojí poznatky, které se týkají profese sester i sociálních pracovníků tak, aby připravil absolventy pro komunitní péči. Systém fungující v Americe potvrzuje, že sestra musí mít vysokoškolské vzdělání, aby mohla vykonávat všechny potřebné kompetence. Odpovídá tedy názoru, který v České republice už řadu let prosazuje Asociace vysokoškolských vzdělavatelů nelékařských zdravotnických profesí (AVVZNP), jejíž předsedkyní je děkanka ZSF JU prof. Tóthová. 

Zástupci naší fakulty i Clemson University se od loňska, kdy získali projekt na kreditovou mobilitu, setkávají dvakrát ročně – střídavě v USA a v České republice. Minulý týden naši fakultu již podruhé navštívil tým pedagogů z USA, a to ve složení Dr. Kathleen Valentine, Dr. Jean Ellen Zavertnik, Dr. Mark Small, Dr. Matt Flege a Dr. Arelis Moore. ZSF JU ovšem spolupracuje s Clemson University už mnohem déle, a to od roku 2002 v oblasti sociální práce. 

Zatím poslední návštěva kolegů z USA se nyní v Českých Budějovicích zaměřila na stanovení cílů projektu a konkrétní kroky, které povedou k jeho přípravě. „Jednání probíhalo velice úspěšně, jsem z této spolupráce velmi nadšená. Je pro nás velmi významná a nyní se ukázalo, že jim opravdu máme co nabídnout,“ shrnula děkanka prof. Tóthová, která bude projekt podávat. Líbí se jí hlavně to, že projekt je multidisciplinární a předpokládá, že zdravotnické a sociální profese úzce spolupracují – což přesně ladí s filozofií a zaměřením naší fakulty. 

Výhodné pro nás také je, že zrovna v této době na ZSF JU vzniká Simulační centrum pro zdravotnické obory. Američané mají v tomto směru dlouhou tradici a hodně zkušeností, takže nám mohou pomoci svými radami. V Greenville otevřela Fakulta ošetřovatelství Clemson University nové simulační centrum, které společně s Lékařskou fakultou využívají k výuce. Kolegyně z USA se proto nyní seznámila s naším simulačním centrem: zatím formou prezentace, ale prohlédla si už i část jeho vybavení. 

Přiložené obrázky