Nacházíte se zde: Úvod > Members > kaasji00

Mgr. Jiří Kaas, Ph.D.

Pracoviště:

 • Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče

Pedagogická hodnost:

odborný asistent

Kontakt:

e-mail: kaasji00@zsf.jcu.cz
Telefon: 389037406
Adresa:
U Výstaviště 26,
370 05 České Budějovice

Místnost: 101A

Konzultační hodiny:

 • Po:
 • Ut:
 • St: 9:00-11:00
 • Ct:
 • Pa:
 • Ostatní dny po předchozí domluvě

Výuka:

  Curriculum vitae:

  • VZDĚLÁNÍ
  • 2013-2017 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta - doktorské studium v oboru Ošetřovatelství
  • 2011-2013 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta - navazující magisterský studijní program Ošetřovatelství, studijní obor Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech/modul vnitřní lékařství
  • 2008-2011 - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta - bakalářský studijní program Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra
  • PRAXE
  • 4/2009-6/2010 - Nemocnice České Budějovice a.s. - oddělení následné péče - pracovní pozice: zdravotnický asistent u lůžka
  • 8/2011 - dosud - Centrum sociálně rehabilitačních služeb Domažlice / Domov pro seniory - pracovní pozice: všeobecná sestra v sociálních službách

  Současné odborné zaměření:

  • Ošetřovatelská péče ve vnitřním lékařství
  • Ošetřovatelská péče v neurologii
  • Ošetřovatelská péče v geriatrii
  • Onemocnění pohybového systému ve vztahu k ošetřovatelství
  • Zdravotnická komunikace
  • Metodologie výzkumu v ošetřovatelství

  Publikační činnost:

  Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

  • 2012 - 2014: GAJU č. 120/2012/S „Odraz kvality života v ošetřovatelství“ – člen řešitelského týmu
  • 2013: Projekt COST „Sociální determinanty zdraví a jejich vliv na zdraví imigrantů žijících v České republice“ 295 - 209 LD 13044 COST – terénní pracovník – sběr dat
  • 2014: Projekt COST „Obezita a nadváha u romské minority v Jihočeském kraji“ 280-COST-LD14114 – terénní pracovník – sběr dat
  • 2015 – 2016: GAJU č. 048/2015/S „Využití koncepčních modelů v klinické a komunitní praxi“ – člen řešitelského týmu
  • 2016 – dosud: ZGO2016_001 „Zdravotní gramotnost u vybraných skupin obyvatelstva Jihočeského kraje“ – člen řešitelského týmu