Nacházíte se zde: Úvod > Members > sbartlova

doc. PhDr. Sylva Bártlová , Ph.D.

doc. PhDr. Sylva Bártlová , Ph.D.

Funkce:

 • Ředitelka ústavu

Pedagogická hodnost:

Docent

Kontakt:

e-mail: sbartlova@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 389 037 538
Adresa:
U Výstaviště 26,
370 05 České Budějovice

Konzultační hodiny:

 • Úterý: 13,00 – 15,00 hod.
 • Čtvrtek: 7,30 - 8,30 hod.

Curriculum vitae:

 • Pedagogická činnost
 • 2016-dosud ředitelka Ústavu ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, ZSF JU České Budějovice
 • 2011–2015 vedoucí katedry ošetřovatelství a porodní asistence,ZSF JU České Budějovice
 • 2007–2011 docent,koordinátor vědecko výzkumné činnosti katedra ošetřovatelství a porodní asistence, ZSF JU České Budějovice
 • 1992–2007 pedagogický pracovník Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně,
 • nyní Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně
 • 1990–1992 odborný asistent, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita v Brně
 • 1994-1996 odborný asistent, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita v Brně
 • 1995-1997 odborný asistent, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně
 • 1998 – dosud Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně
 • 1974–1987 odborný asistent, Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků v Brně

Současné odborné zaměření:

 • metodologie výzkumu, sociologie medicíny, zdravotnictví a ošetřovatelství, zdravotnický management

Publikační činnost:

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

 • • 2013-2015: Zvyšování bezpečnosti ošetřovatelské péče. Hlavní řešitelka, S. IGA MZ ČR, reg. č. NT 14133.
 • • 2014-2015: Obezita a nadváha u romské minority v Jihočeském kraji. Spoluřešitelka, COST LD 14114
 • • 2013-2015: Sociální determinanty zdraví u vybraných cílových skupin, Členka výzkumného týmu SDZ2012_002.
 • • 2013-2015: Biotechnologický a ošetřovatelský výzkum, Členka výzkumného týmu, SDZ2012_001.
 • • 2012: V. International symposium „Present and the Future of Nursing and Midwifery“ Hlavní řešitelka, International Visegrad fund –Small grant č. 11210017.
 • • 2008 – 2010: Postavení sestry v multidisciplinárním týmu. Hlavní řešitelka, IGA MZ ČR, reg. č. NS/9604-3.
 • • 2008- 2010. Začlenění sestry do komunitní péče zdravotnického systému České republiky a srovnání se situací ve státech EU. Spoluřešitelka, V. IGA MZ ČR, reg. č. NS/9608-3.
 • • 2004 - 2006: Změny v roli sestry na počátku nového tisíciletí (při vstupu do EU). Hlavní řešitelka, IGA MZ ČR, reg. č. NR/7960-3.
 • • 2007 – 2009: Mezinárodní projekt „E-learning in comunnity care“ v rámci programu Leonardo da Vinci č. projektu CZ/07LLP-LdV/TOI/134001 Spoluřešitelka ve spolupráci s partnery ze Slovenska, Maďarska, Polska a Francie. Zpracování distančního specializačního vzdělávací ho programu pro sestry a porodní asistentky v komunitní péči.
 • • 2003-2005: Tvorba a testování výukových modulů - „Práce s rodinou“, ve spolupráci s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví v Praze a holandskými experty (RINO Noord-Holland). Spolupráce na projektu: Matra III - projekt na podporu vzdělávání v péči o duševní zdraví. Členka výzkumného týmu.

Další odkazy:

 • členka Vědecké rada ZSF JU v Českých Budějovicích,
 • členka Vědecké rady Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci (2009-2013),
 • členka Oborové rada pro společenskovědní a ekonomické obory GAJU v Českých Budějovicích,
 • členka Oborové rada doktorského studia v oboru Ošetřovatelství Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
 • členka Oborová rady doktorského studia v oboru Sociální lékařství Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
 • členka ediční a vědecko-výzkumné rady ZSF JU
 • vedoucí redaktorka odborného a vědeckého časopisu Kontakt
 • místopředsedkyně Akademického senátu ZSF JU
 • členka Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví, ČLS JEP,
 • členka Masarykovy česká sociologická společnost (MCSS) - Sekce sociologie medicíny