Nacházíte se zde: Úvod > Members > sulisto

Mgr. Radka Šulistová, Ph.D.

Pracoviště:

  • Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče

Funkce:

  • Koordinátor dětské univerzity na ZSF JU

Pedagogická hodnost:

Odborný asistent s akademickou hodností

Kontakt:

e-mail: sulisto@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 389 037 413
Adresa:
U Výstaviště 26,
370 05 České Budějovice

Místnost: 1.patro 01 002

Konzultační hodiny:

  • Zimní a letní semestr současného akademického roku:
  • Po:
  • Út: Konzultace po předchozí e-mailové dohodě
  • St:
  • Čt:
  • Pá:
  • Obecné informace pro studenty:
  • Všechny informace spojené s úspěšným absolvováním předmětů, jsou uvedeny u jednotlivých předmětů v agendě Stag. Dále jsou studenti informováni o podmínkách splnění zápočtu či zkoušky na prvním setkání a v úvodu e-L.kurzu.
  • Studenti, kteří mají individuální plán či přesun předmětu z 1.ročníku, kontaktují vyučujícího během prvního měsíce nastávajícího semestru (tj. ZS=říjen, LS=únor). Pokud tak neučiní, nemohou přistoupit ke splnění předmětu!

Curriculum vitae:

  • Pedagogická činnost:
  • 2007 - dosud ZSF JU, odborný asistent s akademickou hodností
  • 2007 - 2010 FF JU, externí pedagog
  • 2006 - 2007 ZF JU, externí pedagog
  • 2006 - 2007 SZŠ Č.Budějovice, externí pedagog
  • 2000 - 2007 SZŠ Český Krumlov, interní pedagog
  • 1998 - 2000 DC ARPIDA České Budějovice, pedagog speciálních škol
  • 1995 - 1997 ZUŠ Zliv, pedagog LDO
  • Ostatní:
  • 2010 – 2012 Investice do rozvoje vzdělávání, Implus Třebíč, Projekt ESF Vzdělávání pro výchovné poradce ZŠ moderními metodami - lektor
  • 2010 – 2012 Investice do rozvoje vzdělávání, Implus Třebíč, Projekt ESF Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách - lektor
  • 2010 - dosud Stimulační program pro předškoláky a jejich rodiče - lektor

Současné odborné zaměření:

  • Edukační činnost
  • Komunikace

Publikační činnost:

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

  • - Projekt MZ ČR, Program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením - Sexuální výchova a prevence sexuálního zneužívání osob s mentální disabilitou – výroba a distribuce informačních materiálů. MZDR 50263/2014 / MZ INV
  • - Projekt Interkulturelle medizinische Kommunikation in Europa
  • č..DE/12/LLP-LdV/TOI/147501.
  • - Etika pracovníků v medicíně a v pomáhajících profesích
  • EPMPP2012_004
  • - Projekt ESF OP VK - CZ.1.07/1.2.06/02.0009
  • Implementace multimediálních interaktivních výukových metod pro
  • vzdělávání žáků s mentálním postižením v oblasti problematiky
  • Evropské Unie se zaměřením na výchovu k myšlení v evropských
  • souvislostech.
  • - MIG-KOMM-EU Vícejazyčná interkulturní obchodní komunikace pro
  • Evropu, 504431-LLP-1-2009-1-DE-KA2-KA2MP.
  • - Modernizace a zkvalitnění výuky edukační činnosti na ZSF JU
  • Projekt FRVŠ 210-201-0344/2008.
  • - Projekt ESF OP VK – CZ.04.1.03/2.1.15.2/0006
  • „Vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v oblasti
  • problematiky dětí a mládeže“

Osobní zájmy:

  • Edukace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
  • Moderní architektura-design