Nacházíte se zde: Úvod > Members > treslova

doc. PhDr. Marie Trešlová Ph.D.

Funkce:

 • docentka

Pedagogická hodnost:

docent

Kontakt:

e-mail: treslova@zsf.jcu.cz
Telefon: +420 389 03 7404
Adresa:
U výstaviště 26,
370 05 České Budějovice

Místnost: 101 A

Konzultační hodiny:

 • Úterý 12:00 - 14:00, jinak po domluvě

Curriculum vitae:

 • Absolvovaná VŠ / obor studia / rok ukončení VŠ:
 • 1. Lékařská fakulta UK Praha/ošetřovatelství/1998
 • Jihočeská Universita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta/Rehabilitační péče o postižené děti, dospělé a staré osoby Magisterské studium /2004
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnem práce sv. Alžbety v Bratislavě,Ošetřovatelství, doktorandské studium /2008
 • Habilitační řízení Jihočeská Universita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta 2017
 • Údaje o praxi od ukončení vysokoškolského studia:
 • 1976-1977 II. chirurgická klinika Praha ošetřovatelka – oddělení septické chirurgie
 • 1980- 1984 IKEM CHVZ Praha Krč Sestra – odd. kardiochirurgie
 • 1984- 1989 FNI v Praze Sestra gastroenterologie – endoskopie
 • 1990- 1991 OÚNZ Praha 4 Sestra – odd. stomatologické
 • 1991- 1992 Nemocnice s poliklinikou na Homolce, Praha,Staniční sestra – odd. cévní chirurgie
 • 1992-2001 SZŠ Tábor Odborná učitelka
 • 2001 dosud JU ZSF České Budějovice,docentka
 • .
 • .
 • Přehled publikací
 • Trešlová, M.: Medicína maličkostí. SESTRA 6/95
 • Trešlová, M.: Nevšední zážitek z Holandska, SESTRA 9/99
 • Trešlová, M.: Mezinárodní srovnávací program v ošetřovatelství, Groningen leden – únor 2000, Sborník II. konference ošetřovatelství s mezinárodní
 • účastí
 • Trešlová M.:Internacionalizace v ošetřovatelství,2002,Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Jihočeské ošetřovatelské dny
 • Trešlová,M.: Partnerství a kvalita v ošetřovatelském vzdělávání In Sborník z konference II Jihočeské ošetřovatelské dny 2003
 • Trešlová,M.:Kritické myšlení ve výuce ošetřovatelství.Ošetřovatelství 5/1-2/ 2003
 • Trešlová,M.:Kritické myšlení ve výuce ošetřovatelství.Trendy v ošetřovatelství II, 22 - 25.2003
 • Ruláková,K.,Trešlová,M.:Pocit jistoty a bezpečí a podávání léků nemocným, Sborník z konference II Jihočeské ošetřovatelské dny 2003
 • Srpová,T.,Trešlová,M.:Ošetřovatelský proces na operačním sále,Nové trendy v ošetřovatelství III.,Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí,III Jihočeské ošetřovatelské dny,2004
 • Žáková,M.Trešlová,M.:Úroveň podání informací o změně dietního režimu v nemocnici Nové trendy v ošetřovatelství III.,Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí,III Jihočeské ošetřovatelské dny,2004
 • Srpová,T.,Trešlová,M.:Ošetřovatelský proces na operačním sále,www.instrumentarky.cz,4.1.2004 Výzkum v ošetřovatelství, 6.1.Novoroční dárek
 • Filausová, D.,Trešlová, M.: Alternativní metody výuky v navazujícím magisterském programu ošetřovatelství., Sborník přednášek, XI. Královehradecké ošetřovatelské dny, 2005
 • Roháčková, B.,Trešlová,M: Zajištění bezpečnosti klienta během operačního výkonu., Nové trendy v ošetřovatelství IV.,2005
 • Trešlová,M.:Možné didaktické metody při výuce ošetřovatelských předmětů, Kontakt,2005
 • Trešlová,M.,Filausová,D.:Výuka v magisterském programu ošetřovatelství – začátek cesty,Sborník příbramské konference, 2006
 • Dolák,F.,Trešlová,M.: Popáleninové trauma se zaměřením na dětský věk, Sborník Jihočeské ošetřovatelské dny, 2006
 • Proboštová,J.,Trešlová,M.: Ženská močová stresová inkontinence. Sborník Jihočeské ošetřovatelské dny, 2006
 • Slavětínská,I.,Trešlová,M.: Pacient a endoskopické vyšetření gastrointestinálního traktu. Sborník Jihočeské ošetřovatelské dny, 2006
 • Trešlová,M.: Komunikační intervence sestry v péči o člověka v nouzi. Odborný časopis Zdravotníctvo a sociálna práca,2006
 • Trešlová,M.: Pohled sester na výuku ošetřovatelství.Sborník konference Změny v roli sestry na počátku tisíciletí, s.185-191.Brno.2006.ISBN80-7013-449.
 • Trešlová,M: Studenti ošetřovatelství – pomoc nebo výuka. Sborník příspěvků II příbramských ošetřovatelských dnů, konference s mezinárodní účastí,Vliv mezinárodního ošetřovatelství na současnou ošetřovatelskou teorii a praxi, s.275, 248-250.Příbram.2007. ISBN 078-80-239-8943-4.
 • Trešlová,M: Skupinová výuka a profesní příprava sester. Sborník příspěvků II. Slezské vědecké konference ošetřovatelství s mezinárodní účastí: Cesta k profesionálnímu ošetřovatelství II, s.169, 118 – 120.Opava.2007. ISBN978-80-7248-413-3
 • Trešlová,M: Hodnocení – bude student dobrou sestrou? Sborník konferenčních příspěvků a workshopů z konference NEDECZ – MATRA PROJEKT. S. 229, 180 – 208.České Budějovice.2007. ISBN 978-80-7040-974-9.
 • Trešlová, M.:Contradiction of Theory and Practice in Communication of care providers.Journal of Health Science Management and Public Health,2008
 • Burkertová,H.,Trešlová,M: Nursing Care Management of Clients with Aggressive Beahiour. Proceedings of the 5th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry.s. 383, 339 – 339.Amsterodam. ISBN 10:90-5740-097-9, 13:978-90-5740-097-1.
 • Trešlová, M.:Faktory ovlivňující profesní vztahy, Ošetřovatelství 21. storočia v procese zmien III., Zborník z Mezinárodního sympózia, Nitra, Slovensko.2009. ISBN 978-80-8094-554-1, EAN 9788080945541
 • The Nurse and Potentially Violent Patient,Violence in Clinical Psychiatry,Proceedings of 6th European Congress,The Netherlands, 2009.ISBN 10:90-5740-069-4, 13:978-90-5740-069-8
 • Stehlíková, J. Trešlová, M.: Využití role sestry rozhodovatelky v praxi v jihočeském regionu. In Florence, časopis moderního ošetřovatelství, vol. VI, 4. 46, s. 40 – 43, 2010.ISSN 1801-464X.
 • Trešlová, M., Stasková, V. Chloubová, I, Bártlová, S. Sestra ve střetu hierarchie, profesí a osobností. Sborník konferenčních příspěvků. VIII. Mezinárodní sympozium ošetřovatelství, Ostrava, 15.4. 2010, 141, s 113 – 1434, ISBN 978-80-7368-694-9
 • The Impact of Doctor and Nurses communication on their Mutual Cooperation, Nursing 100 Years after Florence Nichtingale, International symposium, Nyiregyhaza, Hungary, 9.- 10. 9. 2010, 66, s.57, ISBN 978-963-473-413-0
 • Komunikační dovednosti sester v multidisciplinárním týmu,sborník přednášek XVI. královéhradecké ošetřovatelské dny 16. - 17.9. 2010,66, s.29. - 31, ISBN978-80-87009-75-8
 • Trešlová. M. Education in Nursing process. Nursing Professionalization as an Indicator of Nursing Careś Quality. World views on European Nursing. Sborník přednášek. Institute of Nursing and Health Science, Medical Faculty, University of Rzeszow, Polsko. 2011. ISBN 978-836942-99-4
 • Trešlová, Simulation, Debriefing and Safety in Nursing Education and Practice. Sborník International Symposium Present and theFuture of Nursing and Midwifery České Budějovice:Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. s.331, s.290-293. ISBN978-80-7394-365-3
 • Gutová, A., Trešlova, M. Holistický přístup k pozůstalým při náhlém úmrtí blízké osoby z pohledu sestry, členky výjezdového týmu zdravotnické záchranné služby. Urgentní medicína. Mladá fronta. 2/|2014. ISSN 1212-1924.
 • Trešlová, M., Bártlová, S. 2013. Psychosociální faktory stresu seniorů a jejich zvládání. Sociální Práce Sociálna Práca.13/3, 67- 77.ISSN1213-6204
 • Trešlová, M. Podmínky a překážky výuky komunikace v ošetřovatelství. In Ošetřovatelství a porodná asitencia.č.6. 14, suplementum IV-VI, 2012. ISSN 1336-183X
 • Trešlová,M., Filausová, D., Kubartová. K. How to Encourage Client during Hospitalisation. Symposium Abstract, Kiadó: Debreceni Egyetem Egészségügyi kar. ISBN 978-963-473-729-2
 • Pekara, J. Trešlová, M. 2013. The Experiences with Nurses Trainings Concernoing Prevention of Violence in teh Czech Republic in years 2010-2013. Peoceedings of the 8th European Congres on Violence in Clinical Psychostry, Dwingeloo: KAVANAH. 488, s 448- 450. ISBN 978-90-574-0112-1.
 • Trešlová, M., Bártlová, S. What do we (don´t) knot about seniors. Symposium proceedings Nursing of the 21st Century in the process of changes. Univerzita Konstantina filosofa v Nitre. 2013. ISBN 978-80-558-0421-7
 • TREŠLOVÁ, M., BÁRTLOVÁ, S. Stres u seniorů - vybraná sociální determinanta zdraví. In VACKOVÁ, J. a kol. Sociální determinanty zdraví (rodiny s dětmi, imigranti, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a senioři žijící v Jihočeském kraji). Praha: NLN, s.r.o. Nakladatelství Lidové noviny. 2016, s. 105 – 128. ISBN 978-80-7422-546-8
 • TREŠLOVÁ, M. 2014. Komunikace ve fázích ošetřovatelského procesu. In TÓTHOVÁ, V. DOLÁK, F., HUDÁČKOVÁ, A., NOVÁKOVÁ., D., Ošetřovatelský proces a jeho realizace. Vydání 2., aktualiz, s. 173-198, Praha: Triton, ISBN 978-80-7387-785-9.
 • TREŠLOVÁ, M. Sesterské povolání v minulosti a dnes. In BÁRTLOVÁ, S., CHLOUBOVÁ, I. Vztah sestra – lékař. Brno: NCONZO, 2010. s. 15-19. ISBN 978-80-7013-526-6.
 • TREŠLOVÁ, M., Vzdělávání sester. In BÁRTLOVÁ, S., CHLOUBOVÁ, I. Vztah sestra – lékař. Brno: NCONZO, 2010, s. 19 – 25. ISBN 978-80-7013-526-6.
 • TREŠLOVÁ, M. Význam komunikace ve vztahu sestra – lékař. In BÁRTLOVÁ, S., CHLOUBOVÁ, I. Vztah sestra – lékař. Brno: NCONZO, 2010, s. 82-92. ISBN 978-80-7013-526-6.
 • OLIŠAROVÁ, V., ŠEDOVÁ, L., TÓTHOVÁ, V., BÁRTLOVÁ, S., CHLOUBOVÁ, I., MICHÁLKOVÁ, H., PROKEŠOVÁ, R., TREŠLOVÁ, M. Areas of health-education of physicians and nurses in care for cardiac patients from the perspective of citizens of the Czech Republic. Neuroendocrinol Lett 2016; 37(Suppl. 2): p. 5–10.ISSN: 0172-780X; ISSN-L: 0172-780X; Electronic/Online ISSN: 2354-4716.PMID:28233955
 • TREŠLOVÁ M, ŠEDOVÁ L, BÁRTLOVÁ S, TÓTHOVÁ V, CHLOUBOVÁ I. Selected aspects of education process realization in preventive cardiology. Kontakt 2017;
 • 19(2): e86–e92; http://dx.doi.org/10.1016/j.kontakt.2017.04.002
 • TREŠLOVÁ, M. PEKARA. J. Provision of nursing care with or without therapeutic communication. US-China Law Review. 2015. 13(1), 87, p. 75–81. DOI:10.17265/1548-6605.
 • TREŠLOVÁ, M. CHLOUBOVÁ, I. TÓTHOVÁ, V. BÁRTLOVÁ, S. Patientś Autohomy in Implemantation of Health Education in Cardiological Prevention. Coference proceedings 4th International Multidisciplinary scientific conference on social sciences and art SGEM,STEF92 Technology Ltd. Sofia Bulgaria. 2017. s. 521 – 529. ISBN978-619-7105-95-7; DOI: 10.5593/sgemsocial1207HB31 2017
 • TREŠLOVÁ, M., PEKARA, J. Therapeutic communication provided by nurses in general hospitals – common or rare? Proceedings of the 9th European Congres on Violence in Clinical Psychiatry, Dwingeloo: KAVANAH. 2015, s. 346-348. ISBN 978-90-5740 -144-2.
 • TREŠLOVÁ, M. MAŇHALOVÁ, J. Role sestry političky. Zdravotnictví a medicína, Mladá fronta, 2015, 12 - významné z důvodu aktuální situace v ošetřovatelském vzdělávání a praxi

Současné odborné zaměření:

 • Ošetřovatelství v chirurgických oborech
 • Didaktika v ošetřovatelských předmětech
 • Didaktika ošetřovatelské praxe
 • Komunikace ve zdravotnictví
 • Ošetřovatelská praxe

Publikační činnost:

Uskutečněné vědecké a výzkumné projekty:

 • 2004 Rozpor teorie a praxe v komunikaci poskytovatelů péče (Diplomová práce)
 • 2006 Profesní příprava sester a očekávání klinických pracovišť(Rigorózní práce)
 • 2007 Komunikace jako didaktický prvek ve výuce ošetřovatelství(Dizertační práce)
 • 2017 Terapeutická komunikace v kontextu ošetřovatelství (Habilitační práce)
 • 2010 Postavení sestry v multidisciplinárním týmu spoluautor IGA MZ ČR č. NS/9604-3,
 • 2011 Implementační expert v projektu MŠMT Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání (Q-RAM)
 • 2011 Členka řešitelského mezinárodního Rozvojového projektu ZSF JU - Joint Degree Geriatric Nursing Care
 • 2012 Členka projektu MŠMT (IPN)Individuální projekty národní pro oblast terciárního vzdělávání, výzkumu, vývoje a inovací:Hodnocení kvality vzdělávací činnosti pomocí výstupu z učení
 • SDZ2012_002.“Sociální determinanty u vybraných cílových skupin“ výzkum podpořen účelově vázanými prostředky Zdravotně sociální fakulty, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro rozvoj vědy a výzkumu
 • Spoluřešitel Grantového projektu Intervenční postupy v preventivní kardiologii číslo 15-31000A realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví v rámci AZV ČR
 • Spoluřešitel grantového projektu TAČR Model péče o seniory v pobytových zařízeních v konceptu třístupňového bydlení
 • Projekty:
 • 1995 Aktivní ošetřovatelská péče
 • 2001 Sestry sestrám
 • Vzdělávací kurz pro pracovníky v oblasti péče o seniory
 • 2002 -2003 Mezinárodní spolupráce v péči, Hainburg Rakousko
 • 2003 - Nursing Education Development in the Czech Republic Matra projekt Nizozemí
 • 2006 – Evropský sociální fond (ESF), celoživotní vzdělávání , Komunikace v ošetřovatelství
 • Přednášky v České republice:
 • 2003 Kritické myšlení ve výuce ošetřovatelství, II. Ostravské sympozium
 • ošetřovatelství Ostrava
 • 2003 Partnerství a kvalita v ošetřovatelském vzdělávání, II.Jihočeské
 • ošetřovatelské dny konference s mezinárodní účastí
 • 2004 Ošetřovatelská péče o osoby s demencí, Občanské sdružení Za důstojné
 • stáří, Moravská Třebová
 • 2005 Rozpor teorie a praxe v komunikaci poskytovatelů péče, Teoria,
 • výskum, a vzdelávanie ošetrovatelstve 6. medzinárodná vedecká
 • konferenci Martin, Slovensko
 • 2005 Proč ošetřovatelský proces, IV. Jihočeské ošetřovatelské dny s
 • mezinárodní účastí,České Budějovice
 • 2006 Výuka v magisterském programu ošetřovatelství – začátek cesty,
 • Ošetřovatelství v pohybu, 1. Příbramské ošetřovatelské dny s
 • mezinárodní účastí,Příbram
 • 2006 Komunikační intervence sestry v péči o člověka, II.vedecko – odborná
 • konferencia s medzinárodnou účasťou,Prešov,Slovensko
 • 2007 Pohled sestry na výuku ošetřovatelství,Konference NCONZO Brno,Změny
 • v roli sestry na počátku nového tisíciletí
 • 2007 Studenti ošetřovatelství – pomoc nebo výuka, II příbramské ošetřovatelské dny s mezinárodní účastí, Příbram
 • 2008 Trešlová,M.:Profesní rozvoj a podpora na pracovišti.XVII. celostátní konference oš. profesí pracujících v péči o novorozence s mezinárodní účastí.
 • 2008 Trešlová,M.:Efektivní síla prvky ošetřovatelského procesu Mezinárodní sympozium ošetřovatelství - Solidarita pro zdraví v evropském regionu. České Budějovice 2008 ošetřovatelské dny
 • 2008 Profesní rozvoj a podpora na pracovišti, XVII. celostátní konference oš. profesí pracujících v péči o novorozence s mezinárodní účastí, České Budějovice
 • 2008 Vzdělávání sester a požadavky praxe, Veda, Technika, Vzdelavanie, Inovácie vo vede, technike a vzdelavaní, Medacta, mezinárodní vědecká konference, Nitra, Slovensko
 • 2008 Myšlení a prožitek jako příprava ke komunikaci,IV. vědecko – odborná konference s mezinárodní účastí „ Kvalita života a zdravia“, Košice, Slovensko
 • 2009 Reflektivní praxe, Slezská vědecká konference ošetřovatelství Opava
 • 2009 Faktory ovlivňující profesní vztahy, Ošetřovatelství 21. storočia v procese zmien III., Mezinárodní sympózium, Nitra, Slovensko
 • Dohnalová,H.,Trešlová, M. Agresivita a neklid z pohledu sestry a právní aspekty používání omezovacích prostředků. Sborník abstraktů, Komunitní ošetřovatelství v procesu změn, 11.11.2010, ZSFJU v českých Budějovicích
 • TREŠLOVÁ, M., ŠEDOVÁ, L. Potřeba a možnosti pro edukaci v preventivní kardiologii sestrou. Mezinárodní konference RODINA – ZDRAVÍ – NEMOC, Zlín, 13. 10. 2016
 • WALDSBERGEROVÁ, M., TREŠLOVÁ, M. 2016. Patient-oriented Care – History, Progress and Current State according to Literature and in Practice in the Czech Republic. IX. International symposium Theory and Practice Collaboration in Quality Care. České Budějovice 15. – 16. 9. 2016
 • BELLOVÁ, D. TREŠLOVÁ, M. Support for the relatives in their final goodbyes to the deceased. Symposium Proceedings, IX. International symposium, Theory and Practice Collaboration in Quality Care. České Budějovice, 15.– 16. 9. 2016
 • TREŠLOVÁ, M. Práce s biografií a komunikace. Psychobiografický model péče podle Böhma. Praha, 11. 12. 2015
 • TREŠLOVÁ, M. Pečujeme bezpečně? Vědecká konference s mezinárodní účastí, Vysoká škola zdravotnická, o.p.s.Praha, 14.5.2014
 • TREŠLOVÁ, M. Zahraniční zkušenosti zaměřené na výuku studentů přenesené do praxe. Fakultní nemocnice Motol, konference ČAS – Region Praha: Nabídka evropského ošetřovatelství. Praha, 5. 10. 2013
 • TREŠLOVÁ, M. Simulační výuka a bezpečí – postoj či filosofie. Konference Aesculab Akademie Bezpečí pacientů a pracovníků ve zdravotnických zařízeních. České Budějovice, 22. 11. 2012
 • TREŠLOVÁ, M. Simulation, Debriefing and Safety in Nursing Education and Practice. International Symposium Present and the Future of Nursing and Midwifery. České Budějovice, 6.- 7. 9. 2012
 • TREŠLOVÁ, M. The Role of Nursing in Geriatry. Congress of the Clinical Section IAGG-ER:Geriatric Medicine: Strenghthering Interdisciplinary Involment. Praha, 29. – 31. 8. 2012
 • TREŠLOVÁ, M. Coercive and restrictive measures in nursing process of restless and aggressive patients – theory and practice. 7th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry. Praha, 19. – 22. 10. 2011
 • TREŠLOVÁ, M. Učitel ošetřovatelství a jeho zdraví. The International Conference: Health Education and Quality of Life III. Hluboká nad Vlatavou,11. – 13. 10. 2011
 • Přednášky v zahraničí:
 • 2003 The Benefit of International Cooperation,minikonference k 25. výročí
 • založení katedry ošetřovatelství Hanzehogeschool Groningen
 • 2008 Trešlová,M.:Possibilities of Nursing in CR for to Interfere and Influence the Quality of Life of Older People.Welfare and Quality of Life of Older People in Europe.Kemi- Finsko.2008
 • 2009 6th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry.21. - 24. October 2009 Stockholm, Sweeden. Poster presentation The Nurse and Potentially Violent Patient
 • VII. Sympozium ošetřovatelství,Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech, Ostrava 15.4.2010 Sestra ve střetu hierarchie, profesí a osobností.
 • Nursing 100 Years after Florence Nichtingale,International symposium 9. - 10. 9. 2010, Nyiregyháza, Maďarsko,The Impact of Doctors and Nurses Communication on their Mutual Cooperation
 • Trešlová. Education in Nursing Process. 4th International symposium, Nursing professionalization as an Indicator of Nursing Careś Quality. 15. - 16. 9.2011, Rzeszow, Polsko
 • Konference Ostrava v urgentní péči 2011:1.4.2011.Podmínky napadení zdravotnického záchranáře - spoluautor
 • Pekara,J.,Trešlová,M.Podmínky napadení zdravotnického záchranáře.Sborník přednášek,Konference Ostrava v Urgentní péči 2011,ISBN:978-80-7368-805-9
 • Odborná konference Psychiatrické sekce ČAS, Po stopách psychiatrického ošetřovatelství XIV. 20.4.2011.Agresivní pacient při zásahu zdravotnické záchranné služby - spoluautor
 • Drábková, K., Trešlová, M. Identita v profesi sestry z pohledu sester a rodinných příslušníků. In Florence, časopis moderního ošetřovatelství, recenzovaný článek, vol. 5, 45, s 24-27,2011. ISSN1801-4645.
 • Trešlová. M. Učitel ošetřovatelství a jeho zdraví. Abstrakt v recenzovaném konferenčním sborníku: Health Education and Quality of life III, Hluboká nad Vltavou. 11. – 13. 10. 2011.University of South Bohemia in Ceské Budejovice. ISBN 978-80-7394-303-5
 • 19. – 22. 10.2011 Praha, 7th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry: Coercive and restrictive measures in nursing process of restless and aggressive patients – Theory and practice
 • 11. – 13. 10. 2011 Hluboká nad Vltavou, The International Conference: Health Education and Quality of Life III. Učitel ošetřovatelství a jeho zdraví
 • 15. – 16. 9. 2011 Rzeszow, Polsko, 4th International Symposium Nursing Professionalization as an Indicator of Nursing Careś Quality. Education in Nursing process
 • Pekara, J., Trešlová ,M. Prevence násilí v ošetřovatelství. In Prevence úrazů a otrav. č. 2. 115- 211, s 187 – 197. 2011. ISSN 1801-0261.
 • 10. 9. 2014 Setkání o výuce humanitních předmětů na lékařských fakultách a na fakultách pro nelékařské obory ve zdravotnictví na VŠ v ČR organizované Ústavem pro humanitní studia v lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Psychiatrickou klinikou Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Komunikace ve výuce a ošetřovatelské praxi
 • 2. - 3. 9. 2014 VII. International symposiumThe present and the future of nursing and midwifery. Nyiregyháza, Maďarsko. How to Encourage Client during Hospitalization
 • NET NEP 2014 5th International Nurse Education Conference, The complexities of learning and caring: Evaluating the impact of nursing and healthcare education on student learning and patient care. 22. – 25.6.2014 Noordwijkerhout. Holandsko
 • 5.10. 2013 Praha Fakultní nemocnice Motol, konference ČAS – Region Praha: Nabídka evropského ošetřovatelství, Zahraniční zkušenosti zaměřené na výuku studentů přenesené do praxe
 • Kněžková K., Trešlová,M. Předpoklady pro práci sester v hospici. In Florence, časopis moderního ošetřovatelství, recenzovaný článek, vol.VII, č.7-8, 48, s. 26 – 31, 2011.ISSN 1801-464X
 • Trešlová,M.,Filausová,D.,Pekara,J.,Reichertová,S.,Brožová,M.Ošetřovatelství - profese na kterou není čas.Zdravotnické noviny.10/2012.ISSN1805-2355
 • Trešlová,M.Patient Safety in Nursing Education in the Czech Republic,Kniha, Towards Simulation Pedagogy: Developing Nursing Simulation in o European Network, 1, 2012, Rovaniemi,ISBN978-952-5923-35-3(bind), ISBN 978-952-5923-36 (PDF), ISSN 1239-7725,
 • Pekara, J., Trešlová, M. Násilí v ošetřovatelské praxi. recenzovaný sborník II. Ošetřovatelská mezinárodní konference online. Praha: Občanské sdružení Seppia. 2012. s.49, 39- 41. ISBN 978-80-260-3709-5
 • Konference Aesculab Akademie.Bezpečí pacientů a pracovníků ve zdravotnických zařízeních:Simulační výuka a bezpečí - postoj či filosofie.České Budějovice 22.11. 2012
 • Monografie
 • 20% Trešlová,M., Bártlová, S., Chloubová,I. Vztah sestra – lékař. Brno: NCONZO, s 126, 2010, ISBN 978-80-7013-526-6
 • Tóthová, V., Michálková, H., Scholz, P., Šedová, L., Rolantová, L., Dolák, F., Nováková, D., Sedláková, G., Samková, J., Trešlová, M. Zabezpečení efektivní ošetřovatelské péče o vietnamskou a čínskou minoritu. Praha: Triton, 2010 195 s. ISBN 978-80-7387-414-8

Osobní zájmy:

 • literatura
 • hudba
 • umění
 • folklór

Další odkazy:

 • Moodle ZSF, Didaktika ošetřovatelské praxe, Komunikace ve Zdravotnictví